Til felles dyst og edel kappestrid

650 Fredrikstad-speidere er alltid beredt for moro og vennskap

FMV Foto Stine I. Braseth-Ellingsen Høst 2015

Fredrikstad har lange tradisjoner for speiderarbeid. I byen finnes til sammen ni speidergrupper, og hele fire av dem har tilholdssted i sentrum. Det finnes mange muligheter for barn og unge som er interessert i skog, sjø, praktiske ferdigheter, tøffe utfordringer, samarbeid og gode venner.

Speidertivoli

– Det er gøy å være ute og å ha det moro med venner, sier 14 år gamle Ludvig Brandstorp-Johansen. Han begynte på speideren som 3.-klassing og har siden vært trofast medlem hos speidergruppa 4. Fredrikstad.

Ludvig var en av mange som deltok på Speidertivoli i Lykkebergparken 9. september. Arrangementet var et samarbeid mellom alle gruppene i Fredrikstad krets. Her kunne både speidere og ikke-speidere utfordre seg selv med karusellkjøring, svampkasting, balansering, øksekasting og mye mer.

– Dette er ment å være en pangstart etter sommerferien, og et sted der speiderne kan møte hverandre på tvers av de lokale gruppene, sier kretsleder Knut Dahlgren. Arrangementet var også en måte for speiderne å vise seg fram i byen på, i det som er Friluftslivets år 2015. I rådhusets borggård gjallet speiderropene, og parken rundt rådhuset var full av barn, ungdom, ledere, foreldre og andre interesserte.

Stort engasjement

De siste årene har Fredrikstad krets opplevd en stor tilstrømning av medlemmer. Kretsen teller ca. 650 medlemmer, og de enkelte gruppene har høy aktivitet gjennom hele året. Møter i ukedagene, turer i helgene og leir om sommeren er faste innslag i et speiderår. Mange av speidergruppene har et fast utfartssted i skogen som base for aktivitetene sine.

Speiderledere opplever at foreldre takker dem for at de tar ungene sine på tur. Den tradisjonelle familieturen på søndager står ikke lenger like sterkt, og speideren er dermed et sted der barn og unge får være i aktivitet, utfordre seg selv og delta i et godt fellesskap.

Vennskap er nr. 1

Et av kjernepunktene i speiderbevegelsen er å lære barn og unge til å bli ansvarsbevisste og selvstendige mennesker. Kretsleder Knut Dahlgren er ikke i tvil om hva som er det viktigste i gruppenes og kretsens arbeid.

– Vennskap er vår prioritet nr. 1. Hvis man er en venn, får man til alt det andre, sier han.

Speidergrupper i Fredrikstad sentrum

Fredrikstad Speiderhuset på Dammyrfjellet (Speiderveien 7). Fast møtedag mandag kl. 18.00–1930. Mange av aktivitetene foregår ute. For småspeider (3.–4. klasse), tropp (5.–10. klasse) og rovere (fra 16 år).

Isegran sjø speidergruppe Driver med seilopplæring og andre sjøaktiviteter på vår- og sommerstid, og tradisjonelle speideraktiviteter på høst- og vinterstid. For 5.–10. klasse.

Fredrikstad frikirken speidergrupe (FSK) Fast møtedag tirsdag. De fleste av aktivitetene foregår i gruppas lokaler i frikirken, mellom bussterminalen og Dammyr, og på speidergruppas hytte Skogtunet på Ørmen. For småspeidere (1.–4. klasse) og tropp (5. klasse–1. vgs).

Fredrikstad MS speidergruppe Metodistkirken, Ridehusgata 7 A Fast møtedag torsdag. De fleste av aktivitetene foregår i gruppas lokaler i metodistkirken på Cicignon og ved gruppas lavvo ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad-marka. For bevere (4 år–1. klasse), småspeidere (2.–4. klasse), tropp (5.–10. klasse) og rovere (ca. 16–25 år).

Øvrige speidergrupper i Fredrikstad • 4. og 5. Fredrikstad: Speiderhytta Pernes i Torsnesmarka • Gressvik speidergruppe: Speiderplassen Ulvesletta i Trondalen og Gressvik menighetssenter • Kjølberg speidergruppe: Petrikriken på Kjølberg, Østsiden • Rolvsøyspeiderne: «Speiderhytta» på Rolvsøy, Hageveien 16


På Speidertivoli i Lykkebergparken 9. september var det høy aktivitet blant barn og ungdom.