Verdensby og lokalmiljø hånd i hånd

Det er stadig snakk om fortetting i byene, byfornyelse, urbanisering, sentralisering, transformasjon, bomringer, butikkdøden, miljøkrise, endringer ... Men hva betyr det for oss?

Verdensby og lokalmiljø hånd i hånd
Arkitektur Utgivelse: Vår 2020 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Line Solgaard

Globale avtaler som for eksempel Parisavtalen legger føringer for Norge, som igjen legger føringer for landets kommuner. Klimaendinger og internasjonale avtaler vil i stadig større grad påvirke vårt lokale handlingsrom og hvordan vi lever livene våre her i Fredrikstad.

Fredrikstad var opprinnelig en urban by, anlagt innenfor vollene. Det var en nærby der både arbeidsplasser, skole, forretninger og boliger var innen gåavstand. Det er ikke så annerledes enn dagens Fredrikstad som er en urban by der man i løpet av noen minutter kan sykle fra ende til annen. Vi er en attraktiv verdensby, men vi kunne med fordel hatt flere arbeidsplasser og barnefamilier i byen for å styrke vedensbyens mangfold. Det er mangfold av mennesker og aktiviteter som gjør byen trygg, og til et hyggeligere sted å leve.

Nøyaktig 400 år etter grunnleggelsen av Fredrikstad så jeg dagens lys i byens høyreiste sykehus midt i bykjernen. Sykehuset har nå flyttet til motorveien der ingen bor, og vi må ta bilen i bruk for å komme frem. Det gamle sykehusbygget skal igjen fylles med liv og røre, og kanskje blir det nye små krabater og byborgere som flytter inn. Noen år senere trippet jeg rundt på FMV området, og jeg husker godt de store byggene, skipene og all køen over Kråkerøybroen i rushtiden. FMV var vår stolthet og byens motor. Med elven i sentrum fortsatte veksten og aktivitetene langs byens pulserende elvebredde, men verfstdriften forsvant med internasjonal konkurranse, og det var tøffe tider for folk i byen.

Værste blomstrer på nytt med stadig nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, studieplasser, boliger studenthybler, stadion og snart Fredrik II og Fredrikstad Arena. Transformasjon av store områder er ingen spøk, og krever mot og lagspill mellom næringslivet og kommunen. Høy kompetanse, lagånd og fellesskap er kjente verdier i byen, og har vist å gi gode resultater. Nye stoltheter vokser frem med fremadstormende borgere og god byutvikling. Grace viser vei, Eker kjører på og Sleipner vokser ut av huset.

Fredrikstad er en forbildeby og mottar priser for byutvikling, kollektivtransport og byliv. Vi har en bystruktur og befolkning som har alle forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer både på miljø, livskvalitet og næringsliv, men vi kan ikke hvile på laubærene for byutvikling er ikke konstant, men en dynamisk bevegelse som hele tiden må utfordres og utvikles.

Nye områder skal vokse frem, og spor fra byens historiske lag vil skinne igjennom og oppleves av nye øyne, ører, hender og føtter. For meg er det ingenting som slår en dag med båttur til jobben, for så å ta en spasertur langs kaien eller gjennom byens gater og torg for å kjøpe verdens beste brød i en gammel slipp som har blitt en matdestinasjon for mange.

Line Solgaard Arkitekter