To torg – visjoner om et bysentrum rundt ælva

Kennet Hald i Griff Arkitektur lever og ånder for byplanlegging. Som prosjekterende arkitekt på fire viktige prosjekter i sentrum har han fått være med på å påvirke helheten i Fredrikstad sentrum. Han er opptatt av å skape en by der folk kan leve og puste, og der de kan nå alt de trenger uten å ta bilen fatt. Og han er ikke i tvil om at det er elverommet som er Fredrikstads hjerte.

To torg – visjoner om et bysentrum rundt ælva
Kennet Hald Arkitektur Griff Arkitektur Utgivelse: Sommer 2017 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Helga Johanne Størdal

- Foreløpig tenker nok folk på området rundt gågata og Torvbyen som sentrum av byen. Men det er elva som er det spesielle ved Fredrikstad sentrum, det er den som er byens hjerte, sier han.

Siden han kom til Fredrikstad for sju år siden, har det skjedd mye i sentrum. Og mye av det har han selv fått lov å være med på. Han har vært med på å tegne Litteraturhuset, Kirkens Bymisjons hus, Storgata 13 og Storgata 5, blant annet. Han snakker varmt om løsningen med å dele Storgata 11 i to, sånn at man nå kan se elva, og om opprettelsen av en grønn lunge der det tidligere var parkeringsplass.

- Når en byggherre kommer med en idé, er vår viktigste jobb som arkitekter å kna ideen videre og skape merverdi. Å se elva og å ha grønne lunger i sentrum er en sånn merverdi. Byggene vi tegner skal bli en naturlig forlengelse av resten av byen, den lille lappen vi tilfører, skal tilpasse seg resten av miljøet, ikke bli et fremmedlegeme. Vi skal finne de mulighetene som ikke er synlige med en gang, men som gjør byen bedre å være i.

I Kennet Halds idealbilde av byen er det ikke mange privatbiler. I et så fortettet bysentrum som Fredrikstad er bilen ganske overflødig. Og dersom alt av tilbud finnes innenfor gangavstand, vil ikke folk måtte trenge å kjøre ut av sentrum for å handle heller. Løsningen på dette ligger på Værste-området. Griff Arkitekturs neste store prosjekt er utbyggingen av parkeringsplassene vis-à-vis Værstetorvet. Her vil det være plass til mye av det som mangler av tilbud i sentrumsområdet, mener Hald. Og gir du folk det de trenger innenfor gang- eller sykkelavstand, vil folk la bilen stå. I tillegg må selvfølgelig kollektivtilbudet oppjusteres betraktelig. Slik vil byen kunne bli en fotgjengervennlig by.

Et sentrum i vekst

Kennet Hald er entusiastisk til alle de positive endringene i sentrumsgatene, og han gir ros til Sander Grundvig for igangsettingen av viktige prosjekter som har vekket resten av gårdeierne, og til Fredriksborg eiendom som skjenker byen et kulturhus midt i sentrum. Nå er en viktig bevegelse satt i sving. Hald ser på utbyggingene på Værste som en del av den samme bevegelsen.

- Styrkingen av Fredrikstad sentrum er i full gang. Værste er allerede en del av sentrum, men her er det veldig mye potensial som ikke er utnyttet. Sentrum er så mye mer enn bare butikker – næringsbygg, helsehuset, stadion, NAV og andre fasiliteter og tilbud hører også med til sentrumskvalitetene.

Og han er veldig klar på at utbygging og styrking av Værste ikke er en trussel for resten av sentrum, eller for Torvbyen. Når byen vokser, er det naturlig at sentrum vokser, fordi tilbudene vokser seg på i alle retninger. Sentrum sprer seg som ringer i vannet. Men det første som må til for at sentrum skal kunne vokse og utvikle seg videre, er flere folk.

- Vi må først ha større befolkningstetthet i sentrumsnære områder. Når vi først har nok folk her, kommer mangfoldet med på lasset. Da må vi ha kaféer på hjørnet i nærheten av der folk bor, og vi må ha et mangfold av butikker og tilbud som favner alle interesser. Når for eksempel O’Leary’s etablerer seg på Værstetorvet, er ikke det fordi de tror det vil lønne seg på kort sikt. De tenker langsiktig, de ser hva som vil trengs om noen år. De gir en mulighet som andre kan bygge videre på.

Ælva er byens hjerte

Når Kennet Hald tar på seg framtidsbrillene og myser ti år framover, ser han et Fredrikstad sentrum med to torg. Stortorvet og Værstetorvet balanserer som to like vektskåler med ælva mellom, og med gangbroa som vektarm. På Værste-sida av elva ser han mer næring, boliger og butikker. Han ser boliger på sykehustomta og togstasjon på Grønli. Bybussen går rundt sentrum hvert femte minutt, og det er få biler å se.

- Før den tid vil det pågå noen byggeprosjekter. Men disse prosjektene gir folk veldig mye veldig fort, bare tenk på alle pusterommene som er skapt i byen i løpet av de siste årene. Jeg håper og tror at synergieffekten vil fortsette, Fredrikstad er en by i bevegelse! avslutter en entusiastisk Kennet Hald.