Rammer for liv

Et bysentrum med myke trafikanter og yrende folkeliv til alle døgnets tider, der elva får spille en enda viktigere rolle. Plus Arkitektur har visjonene klare og vil være med og bygge byen.

Rammer for liv
Arkitektur Utgivelse: Vår 2019 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Helga Johanne Størdal

I juni 2018 flyttet en nykommer inn i Storgata 5. Plus Arkitektur hadde hatt kontor i Sarpsborg sentrum i 12 år, men da de ble tilbudt plass i det attraktive nybygget ved siden av Litteraturhuset i Fredrikstad, var de ikke tunge å be. Firmaet har fulgt med på den rivende utviklingen i Fredrikstad sentrum og ønsket å være en del av dette.

– Dette er helt perfekt for oss! Plasseringen her er jo helt unik, med elva som renner forbi vinduene og bylivet utenfor. Og her er vi tett på både oppdragsgivere og virksomheter vi samarbeider med. I tillegg hadde vi et sterkt ønske om å være nært gateplan, men samtidig ha oversikt. Kontorer i 3. etasje med store vindusflater mot både byen og elva er utrolig flott, sier Camilla Transel, arkitekt og partner i Plus Arkitektur.

36 Plus 2

Levende bymiljøer

Lokalene bærer preg av stilbevisste leietakere: Her er det rene linjer, rått treverk og kresent utvalgte lamper, farger og materialer. Vinduene løper fra gulv til tak og overøser lokalene med dagslys og elveglitter. Huset er tegnet av Griff Arkitektur og sto ferdig da de kom, men alt innvendig har de selv valgt. For et arkitektfirma er kontorlokalene et utstillingsvindu som reflekterer hvem de er og hva de kan tilby. Plasseringen midt i bylivet sier også noe om Plus Arkitekturs identitet.

– Vi brenner for levende bymiljøer som er tilrettelagt for mennesker, og der det er liv hele døgnet. Byen skal være rammer for å leve, og da er det viktig å blande funksjoner, slik at man har både næring, handel og boliger på samme sted. Vi jobber mye med ulike prosjekter i tilknytning til sentrum, blant annet ombygging av sentrumsbygg til andre formål og sentrumsnære boligprosjekter, forteller arkitekt Hans Kristian Nygaarden.

Plus Arkitektur er et middels stort arkitektfirma med 11 ansatte fordelt på kontorene i Fredrikstad og Oslo, og på store prosjekter med behov for større muskler samarbeider de med andre arkitektfirmaer. De jobber med et bredt spekter av oppdrag, fra større boligprosjekter til skoler og barnehager, med både private og offentlige oppdragsgivere. Flyttingen fra Sarpsborg til Fredrikstad var ingen dramatisk omlegging for Plus Arkitektur, ettersom avstanden er kort, og de hadde oppdragsgivere i begge byene fra før. Men firmaet var kommet til et punkt der de ønsket å utfordre seg selv og åpne litt opp, og alt det spennende som skjer i Fredrikstad, gjorde byen attraktiv og forlokkende. For der det er positive krefter i sving, er det også muligheter for å være med og påvirke utviklingen videre. Arkitektene beskriver Fredrikstad som en stadig mer urban og levende by og ønsker å bidra til å holde trykket oppe.

Færre biler, mer liv

– Fredrikstad er på vei i en retning som tilgodeser menneskene og det livet som leves mellom byggene. Det unike fergetilbudet binder byen sammen og gjør at vi kan gi plass til mennesker i stedet for biler. Men det er foreløpig en del mangler i trafikksikkerheten, og det bør lages flere sykkelstier og generelt tilrettelegges bedre for myke trafikanter. Og vi bør få mest mulig av biltrafikken ut av sentrum. Er det færre biler, blir det mer liv!

Camilla Transel trekker fram bygget de holder til i som en bymessig suksesshistorie: Der det tidligere var en parkeringsplass, er det nå et hus med folk og aktivitet i, og mellom husene er det tilrettelagt for liv. Stortorvet med fontenene er en annen suksesshistorie, fordi det tiltrekker barnefamilier. Hun sier Fredrikstad har det hele, med et komprimert sentrum, kort vei til marka og elva som binder byen sammen. Men i elva er det mye mer potensial:

– Elva er en kjemperessurs som kan utnyttes mye bedre! Vannet er et sterkt element som drar folk til seg, og her er det potensial for masse aktivitet, både langs kanten og på vannet. Vi gleder oss til å være med og bidra, smiler Camilla Transel.

Storgata 5