Serverings- og utelivsbransjen samler seg

Det er slutt på tiden da byens barer og restauranter skulte på hverandre. Nå samarbeider bransjen for å bedre sine vilkår og for å trekke folk til byen.

Serverings- og utelivsbransjen samler seg
Spis for hundre Restaurant Tilbud Vinterferie Utgivelse: Vår 2016 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Stine I. Braseth-Ellingsen

Vi samler næringa for å kunne påvirke saker som angår oss. For eksempel gjelder det skjenking og parkering, sier Ingeborg Nygaard, daglig leder på Restaurant Slippen. Hun representerer en ny faggruppe som består av representanter fra restaurantene og barene i Fredrikstad.

Faggruppa ble opprettet på nyåret etter en forespørsel fra Fredrikstad Næringsforening og etter ønske fra bransjen selv.

– Ved å gå sammen blir vi bedre kjent, og vi kan tale med en felles stemme inn mot dem som tar beslutninger. Vi vil også få informasjon om saker før de blir vedtatt, sier Ingeborg Nygaard.

Faggruppa får to møtende plasser i kommunens alkoholpolitiske utvalg. Sentrumsleder Stine Ferguson er næringsforeningens representant i utvalget. Hun peker på viktigheten av at bransjen står samlet og har gode rammevilkår.

– Gjennom det samarbeidet serveringsnæringen har med politiet, vaktselskap og Fredrikstad kommune, har de bidratt til å gjøre byen vår tryggere, sier hun.

«Spis for 100» i vinterferien – en suksess!

8000–10 000 kom seg opp av sofaen og til byen da restaurantbransjen inviterte til god mat for en rimelig penge i vintermørket.

Et tjuetalls av byens restauranter stod sammen om kampanjen «Spis for 100» 22.–25. februar. Hver restaurant hadde valgt seg ut en rett som de tilbød publikum for kr 100. Ifølge initiativtager Petter Eriksen, daglig leder av Paa Brygga, var det en ubetinget suksess.

– Vi har fått bare positive tilbakemeldinger fra så vel restaurantene som fra gjestene. Byen fylte seg; det sydet av liv her, sier Eriksen. – Både stamgjester og folk som sjelden er ute og spiser, tok turen.

Ideen til «Spis for 100» har Petter Eriksen fra Kristiansand, der dette har blitt en tradisjon i vinterferieuka. Til Fredrikstad kom det også spisegjester utenbys fra.

– Vi gjorde et stort markedsframstøt i Sarpsborg, og det resulterte i at mange sarpinger koste seg i byen vår denne uka. Vi mener jo at vi er restaurantbyen i Østfold, og ønsket å demonstrere dette, sier Eriksen.

Kampanjen i februar var den første av sitt slag i Fredrikstad. Etter sommeren kan det bli flere felles framstøt fra bransjen. Publikum skal få vite hvilken matlykke som putrer i grytene på byens spisesteder.

Flere saker