Vi er attraktive - hva betyr dette for Fredrikstad?

Fredrikstad har hatt et spennende år. Byjubileet har gjort sitt, men å bli kåret til både Norges mest attraktive by og årets sentrum betyr kanskje enda mer over tid.

Vi er attraktive - hva betyr dette for Fredrikstad?
Byutvikling Byjubileum Utgivelse: Jul og vinter 2017 Foto: Fredrikstad 450 / Trine Sirnes
Tekst: Trine Sirnes

Vi har tatt en prat med Visit Fredrikstad Hvaler, Scandic City Hotel, Quality Hotel Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening. For hva er effektene på kort og lang sikt ved å vinne disse prisene? Hvorfor vant akkurat vi, og hvordan forvalter vi det videre?

Mange har jobbet sammen mot felles mål

Maya Nielsen, reiselivssjef for Visit Fredrikstad Hvaler tror mye av grunnen handler om at flere instanser, foreninger og sentrale personer har jobbet i samme retning. Samtidig som vi har vært «heldige» med timingen fordi flere prosjekter og satsinger har hatt sammenfallende mål, som Anno, omdømmeprosjektet til næringsforeningen, sentrumssatsing med gårdeierne, utviklingsprosjektene til kommunen, gratis ferge og bypakka.

– Dette har skapt optimisme og entusiasme, økt byidentiteten og stoltheten, antagelig den største effekten på sikt. Vi har posisjonert oss som en by som får det til. Delegasjoner kommer til oss for å lære, noe som skaper interesse i forsknings-, reiselivs- og næringslivsmiljøer i hele landet, som også bidrar til å bygge omdømmet vårt.

Nye Drammen

Det snakkes nå i hele Norge om Fredrikstad som det nye Drammen knyttet til byutvikling. Mange etterspør oppskriften på hvordan vi har gått frem for å oppnå så unike resultater. Utmerkelsene gjør at næringsaktører innen byrelatert handel og annen næring setter oss på listen over potensielle byer de vurderer å etablere seg i, kan Kjell-Arne Græsdal, leder i Fredrikstad Næringsforening fortelle, og fortsetter;

– I følge juryen fikk vi prisen som Norges mest attraktive by fordi kommunen hadde jobbet etter en langsiktig byutviklingsstrategi. At de var villig til å prøve nye løsninger, som gratis ferge. Videre fikk kommunen ros for å arbeide med demokratiutvikling hvor spesielt lekeparken på Trosvik ble fremhevet. Det unike samarbeidet mellom kommune og gårdeiere, etablert av næringsforeningen, var også et viktig grep. Samtidig var de svært imponert over at hele 42 nye konsepter var etablert de siste to år i sentrumsområdet. De hadde også notert seg entusiasmen og investeringsviljen som rådet blant aktørene. Mye av det samme ble også trukket frem ved kåringen av «Årets sentrum», der de også ble imponert over at tellerne viste at vi har hatt en tilnærmet dobling i antall passeringer.

– For å fortsette denne positive trenden må boligbyggingen i sentrumsområdet komme i gang på ordentlig. Med nye kollektivløsninger og innføring av bompenger før sommeren 2018 vil kartet endre seg i noen grad. Dette vil over tid påvirke økning av sentrumsnære kontorarbeidsplasser, fordi forskning viser at kunnskapsarbeidsplasser har høyere produktivitet i by

31 attraktiv by 2

Raske prosesser

Rune Solberg, Salgssjef for Scandic City mener effekten på kort sikt er at flere vi åpne øynene mot Fredrikstad og være litt nysgjerrige på hva som egentlig skjer i distriktet.

Dette gjelder særlig besøkende innen offentlig sektor som kommer på korte visitter for å utveksle erfaringer.

– På litt lengre sikt tror jeg dette vil medføre større attraktivitet for distriktet vårt innenfor kortere ferie- og fritidsturer for private som skal gjøre noe hyggelig en dag eller to.

Ved å ha attraktive sentrumsområder med god sammensetning av gode shopping- og mattilbud vil dette åpne et helt nytt marked for tilreisende. Hvis også da kommunen leverer på hyggelige rammer i byen forøvrig vil vi bli enda mer attraktive.

For å forvalte dette videre mener han vi må fortsette å vitalisere byen vår og samle alle gode krefter for å jobbe sammen om et felles mål; Å skape fremtidens Fredrikstad. Her er det viktig å få med byens innbyggere som stolte ambassadører for Fredrikstad.

– Jeg tror det blir spennende å få på plass Arena Fredrikstad som en storstue i Fredrikstad for fremtiden. Togstasjonen ved Grønli og ikke minst utbyggingen av Cicignon er også viktige og spennende faktorer på veien videre.

31 attraktiv by 3

Har hatt betydning for hotellbelegget

Quality Fredrikstad har i hele sommer hatt et fantastisk belegg på hotellet, hvor det har vært turister fra hele verden, men også fra mange norske byer. I samtale med de norske gjestene har mange uttalt at utnevnelsen til ”Norges mest attraktive by” har hatt mye å si. Folk har rett og slett villet se hva som er så attraktivt med Fredrikstad.

Når de i tillegg hører om gratis fergetilbud til de mest besøkte attraksjonene, tror de nesten ikke det de hører, forteller Dino Beslic, Front Office Manager ved hotellet.

– Byfergen, den flotte bryggepromenaden vår, avstanden til både Hvaler, svenskegrensen og Oslo, tror jeg har hatt mye å si for denne kåringen. For Fredrikstadboere tror jeg at prisen har skapt en stor stolthet. Vi er ikke lenger ”bare” fra Fredrikstad, men kan skryte av at dette er Norges mest attraktive by.

– Prisen har gjort at vi har blitt lagt merke til langt utenfor byens grenser og tiltrukket mange mennesker hit, og det tror jeg den vil fortsette å gjøre i årene fremover. For vår del har det også vært til stor hjelp i markedsføringen å kunne ta med teksten ”Norges mest attraktive by”. Fredrikstad er hot.