45

Sommer 2021

Når Ferner Jacobsen i gågata runder 50, er det ikke lenger menn med hatt og stokk som er kjernekundene. For folk i alle aldre har bruk for klær av god kvalitet og butikkansatte med solid fagkunnskap.
Utvalg av saker i dette nummeret: