Ressurssterke uten ressurser

Barnas stasjon hjelper barnefamilier i sårbare situasjoner med en plan og et mål om endring. De jobber med å synliggjøre forskjeller, og ønsker at vi alle blir flinkere til å se de som ikke har de samme ressursene som kanskje egn

Ressurssterke uten ressurser
Blå Kors Barn Ungdom Utgivelse: Jul og vinter 2017 Foto: Trine Sirnes
Tekst: Trine Sirnes

Barnas stasjon i Fredrikstad, drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, var den første av sitt slag da de startet opp for 11 år siden. Takket være penger innsamlet i tv-aksjonen i 2008 er det nå 7 stasjoner i Norge.

Lavterskeltilbud for barnefamilier

Du finner dem rett ved Røde Mølle, og deres mål er å være et lavterskeltilbud, og støtte og styrke barnefamilier i en sårbar livssituasjon.

– Det kan handle om rus eller psykisk helse, eller at man på en eller annen måte har havnet i en sårbar situasjon. Kanskje uten nettverk og noen man våger å være svake for. Økonomi blir da ofte en tilleggsbelastning, som gjør noe med både bostandard og familienes sosiale liv, kan leder Hege Stormorken fortelle.

Hele tolv prosent av barna i byen vår lever under den relative fattigdomsgrensen. Alle familiene kommer til Barnas Stasjon på eget initiativ, gjerne anbefalt via helsestasjoner og barnehager. Her er det åpent for alle uten noen form for henvisning, eneste kriteriet er at familien er i en sårbar livssituasjon og har minst ett barn under 12 år.

– Vi jobber ut fra den enkelte families livssituasjon og bistår familien som helhet. I tillegg til en til en-oppfølging og gruppetilbud har vi mange gode samarbeidspartnere og god oversikt over de tilbudene som finnes kommunalt og privat, være seg fritidsaktiviteter eller faglig kompetanse. Gjennom arbeidet møter vi masse flinke og modige folk som tør å spørre oss om hjelp og lar oss bistå. Vi ser på de som ansvarsbevisste og ressurssterke, som for øyeblikket ikke har ressursene som skal til.

31 barnas stasjon 2

Barnehage, familiemiddag og byttebod

Barnas Stasjon ser resultater i jobben de gjør og tror oppriktig at alle personer kan endre situasjonen de er i. Det kan handle om å komme ut av inngrodde mønstre, ofte fra flere generasjoner tilbake.

– Noen bruker oss tre ganger i året, andre er innom flere ganger i uken. Vi har totalt 211 registrerte som vi har lagt en plan for, og rundt 140 som er innom i løpet av en uke.

De har også en åpen barnehage tre dager i uka i egne lokaler og serverer lunsj eller middag hver dag samme sted. I tillegg har de en barnebod der de gir ut brukte barneklær til de som har behov for det.

Bry deg

Forskjellene øker i samfunnet vårt, og mange tenker ikke på at det å ha med en femtilapp til en sosial sammenheng, 400 kroner til leirskole, det å støtte idrettslaget med kjøp av lodd eller varer ikke er mulig for alle familier. Nederlaget ved ikke å kunne betale for seg gjør at barn ofte uteblir fra viktige sosiale arenaer.

– Det handler ofte om å se de som kanskje ikke har de samme ressursene som egne barn, Invitere de med, om det er på skogstur eller til badeland, eller hjem til seg. Det handler om å bry seg om og med. Passe på å ikke dømme, og være veldig nøye med hva man sier når små ører lytter hvor enn man er.

De har akkurat startet opp et nytt prosjekt som heter “Forebyggende Trygg Ungdom” for barn fra ni til tolv år, for å styrke barnets selvfølelse i en sårbar periode, vekke interessen for fritidsaktiviteter, styrke vennskap og sosiale nettverk.

31 barnas stasjon 3

Oppunder jul tar Barnas Stasjon i mot gaver som fordeles til familier som trenger, gavene kan leveres i Freskoveien 1, rundt hjørnet for Røde Mølle.

– Gavene deles ut til barn som får kun denne ene gaven, så da ønsker vi at de får en ny gave. Alt blir tatt i mot med glede. Vi deler ut gaver til barn i alle aldre, også til de større barna og tenåringene. Vi opplever en generøs giverglede og omtanke fra både privatpersoner, firmaer og organisasjoner i Fredrikstad – og jeg skulle gjerne fått delt tilbake alle de lovord og store smil fra barn som får en litt bedre jul, nettopp på grunn av det.