Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad bibliotek

Besøksadresse

J.N. Jacobsens gate 1
Gateplan
69 38 34 00 / biblioteket@fredrikstad.kommune.no
Bøker, musikk, litteratur, konsert, historisk , Cicignon, Øvrige,