34

Høst 2018

St. Croix og Litteraturhuset, to kulturinstitusjoner med ulike profiler. Felles for begge er et mangfoldig tilbud til Fredrikstads befolkning.
Utvalg av saker i dette nummeret: