17

Sommer 2014

Magasinet er din guide til sommeren i Fredrikstad sentrum. Flest butikker – størst mangfold.
Utvalg av saker i dette nummeret: