14

Høst 2013

Fashionshoot i sentrum, Østfold Kunstnersenter, kvalitetsheving i sentrum, FFK, Fredrikstad Næringsforening, faghåndtverk i sentrum og Fredrikstad sentrum-ambassadøren.
Utvalg av saker i dette nummeret: