Mannen med kontroll på hattene

Dagfinn Reinertsen ser fram til Arena Fredrikstad og knutepunkt på Grønli.

Mannen med kontroll på hattene
Arena Fredrikstad Stjernen Utgivelse: Vår 2012

Hva utløste ditt engasjement for Fredrikstad sentrum?

Da jeg vokste opp på Slevik var det alltid stas å bli med mor og far inn til byen. Kamper på Stadion, i Stjernehallen samt Distriktets Dag var en opplevelse - masse liv og røre. Ellers var både butikk- og restaurantbesøk høydepunkter. Alt i alt vil jeg påstå at de små og store opplevelsene, man verken fikk på Slevik eller Gressvik, gjorde at jeg så på sentrum som spennende.

Hva har du gjort for å sette sentrum på dagsorden?

Mitt engasjement i Fredrikstad til nå har primært dreid seg om sport og idrett, og da særlig Stjernen Hockey. I mitt første år som fast styremedlem ble det klart at klubben var i en økonomisk hengemyr. Vi bestemte oss for å kjempe for klubbens videre eksistens, og vi fokuserte på tre viktige ting:

  1. Få ryddet i økonomien.
  2. Etablere et toppidrettstilbud i byen: Klubben jobbet hardt for dette, og med stor velvilje fra Fredrikstad kommune og Værste AS, valgte Wang Toppidrett å flytte fra Moss til Fredrikstad.
  3. Gi klubben forutsetninger for å vokse på barne- og ungdomssiden samt tilby moderne fasiliteter for publikum og sponsorer: Vi initierte prosjektet Arena Fredrikstad - et anlegg som skal gi ishockeysporten toppvilkår for å utvikles. I tillegg vil anlegget også kunne benyttes av idretter som for eksempel kampsport og håndball.

Ellers har jeg nylig blitt valgt inn i styret til Glommafestivalen. Jeg gleder meg allerede til årets festival, men ikke minst ser jeg frem til å jobbe med å bidra til å utvikle festivalen i årene som kommer. Glommafestivalen skal bli en stor byfest for hele regionen.

Hva ville du mest av alt se gjennomført?

Ikke uventet står Arena Fredrikstad øverst på listen. Her ønsker vi oss en sentral plassering i byen, slik at anlegget blir lett tilgjengelig. Basert på erfaringer fra hele verden, vil et slikt prosjekt være mye mer enn ”bare” et idrettsanlegg. Overalt hvor slike multiarenaer er plassert sentralt, fungerer de som en magnet for både lokale innbyggere og tilreisende. Østfold og Fredrikstad trenger en storstue for å tiltrekke seg landskamper, konserter, kongresser, messer og cuper. Dette vil være et viktig bidrag for byens hoteller, restauranter og butikker.

Hvordan ser ditt fremtidige Fredrikstad sentrum ut?

Det skjer mye spennende i og rundt Fredrikstad. Når det gjelder sentrum håper jeg planene om nytt dobbeltspor, og ny kollektivterminal, på Grønli realiseres snarest mulig. Med dette knutepunktet realisert vil flere viktige brikker i dette området være lagt, og utvikling av området rundt Torvbyen og Dammyr vil skyte fart.

Jeg ser det som viktig å få utviklet aksen ned mot elva og over mot Værste. Uten at jeg verken er byplanegger, arkitekt eller ekspert på området, så er min tanke at parallellene elvepromenaden og gågata ikke henger helt sammen. Storgata ligger kilt mellom disse, og om vi liker det eller ei så er dette en barriere mellom alle restaurantene ved elva og butikkene i gågata.

Skulle jeg ønske meg noe konkret så hadde det vært å flytte gågata til Storgata, og at trafikken i Storgata kunne vært flyttet til Nygaardsgata. Slik kunne Storgata blitt utviklet til en handlegate hvor gårdene burde vært linket sammen så man kunne beveget seg tørrskodd fra butikk til butikk. Dette er et drastisk grep, men slik jeg ser det ville knytningen til restaurantene langs elva gitt et mer balansert bybilde.

Ellers vil det fortsette å skje mye spennende på Værste. Her vil det i fremtiden bygges mange boliger, men også næringsklynger vil være viktige fremtidige arbeidsplasser og yte verdiskapning. Det vil ikke forundre meg om vi får se nye etableringer innenfor utdanning og forskning der. Dette vil styrke sentrum ytterligere gjennom at flere mennesker får sitt daglige virke i denne sentrumsdelen.