I samme båt

Dugnadsånd og en god porsjon galskap skal få Fredrikstads maritime stolthet seilbar igjen.

FMV Foto Helga Johanne Størdal Vår 2017

Det lukter tjære, treverk og sjø i Minemagasinet på Isegran. En håndfull folk i arbeidstøy samler sammen lekter og limflasker mens de skravler og ler. Ei basstromme holder takten i naborommet og får selskap av stadig flere instrumenter. Det er tirsdag kveld og fast dugnadskveld for den båtglade gjengen rundt fullriggeren Najaden. I kveld står benkeproduksjon på programmet.

- 25. mars arrangerer vi årets første konsert om bord, forteller Espen Eggen, styreleder i Fullriggeren Najaden AS og fast inventar i dugnadsgjengen. - Før det skal vi ha på plass 12 langbord og 24 benker, så vi har litt å henge fingrene i. Men skipsbandet er fritatt fra dugnaden, ler han, og peker i retning av siderommet, der bandet Skipskjeks gir fullt trøkk.

Bandet består av båtbyggere og frivillige og matcher båten og miljøet perfekt. Men de er ikke de eneste musikerne som slipper til på Najaden: I vårsesongen arrangeres det en konsert per måned. Og i sommermånedene trappes virksomheten opp, da blir båten også leid ut til ulike arrangementer og til Vreeswijk-kabaret med Alexander Hermansen. Det er dyrt å holde båten i stand, og inntektene fra alt som foregår her går til oppussing og vedlikehold. Dugnadsgjengen er navet i arbeidet med båten, uten frivillig innsats ville det ikke gått.

- Det trengs jo en god porsjon galskap for å sette i gang noe sånt, det er et kjempeprosjekt. Samtidig er det utrolig gøy å ha båten her, vi er så stolte av den, og det er så morsomt og lærerikt å jobbe med den. Båten havnet jo her på grunn av det enestående miljøet vi har på Isegran, med all fagkunnskapen på Fredrikstad Maritime Center og alle entusiastene rundt. Her ligger det 40 flotte trebåter, det er helt unikt i skandinavisk sammenheng.

All slags kompetanse

Totalt er det cirka 100 personer i miljøet rundt trebåtene på Isegran, og på den lyseste tida møter det cirka 15—20 entusiaster til dugnad på tirsdager klokka 18, i Minelageret eller om bord på Najaden. I vintersesongen er gjengen cirka halvparten så stor. Men det er nok å gjøre hele året, forsikrer Espen Eggen. Og de har bruk for all slags kompetanse:

- Man trenger ikke være spesielt båtkyndig for å være med! Gjengen som møtes her er et tverrsnitt av befolkningen, her er det sykepleiere, lærere og tømrere. Fellespunktet er båtinteressen. Det er mye praktisk som skal gjøres her, det blir mye maling, skraping og snekring. Men vi trenger all slags kompetanse: Folk som kan jobbe mot næringslivet for å skaffe penger til oppussing og vedlikehold, folk som kan skrive søknader, jobbe med nettsider og sosiale medier eller steke vafler og bake kaker. Her er alle velkomne!

På dugnadskveldene er det mye vedlikeholdsarbeid. Til å lede dette har de innleid kompetanse fra Fredrikstad Maritime Center. Men alle som vil, kan være med og lære om vedlikehold og sikring i riggen og bensling av vaiere. Og etter sommeren skal det bli riggverksted i hele Minelageret. Da kan publikum komme og lære om rigging av båt. Det skal også settes i gang et utdanningsløp for riggere med lærlingordning i samarbeid mellom Najaden AS og Fredrikstad Maritime Center.

Seilbar

Målet med all aktiviteten på og rundt Najaden er å få den seilbar og restaurere hele båten tilbake til opprinnelig stand. Det er mye som gjenstår: Alle skutesidene må byttes, riggen skal restaureres og alt inventaret skal bygges opp på nytt. Det koster flesk.

- Najaden ble vernet av Riksantikvaren i 2016, og vi håper jo at det følger noe midler med det. Ellers er vi veldig åpne for bidrag fra flere! Vi har ingen rike onkler i miljøet, og når alt er dugnadsbasert, går det smått. Men vi har det i alle fall fryktelig hyggelig underveis! Her er takhøyden stor og humoren viktig, det er et inkluderende og trivelig miljø hvor vi både får påfyll og lærer masse, avslutter Espen Eggen.


Norges største trefartøy

  • Fullrigger bygd i Karlskrona i Sverige i 1897 som skoleskip for den svenske marinen En av tre komposittbygde fullriggere som er igjen på verdensbasis (den andre er Cutty Sark i London, den tredje et vrak i Australia) Var skolefartøy til og med 1938 Huset på det meste 120 unge gutter (skeppsgossar) Ble halvt senket under 2. verdenskrig for å fungere som ubåtsperre Kjøpt og restaurert av en grosserer i Halmstad i 1945 Ble gitt som gave til Halmstad kommunes innbyggere, lå der fra 1946 til 2014 Kjøpt av Seilskuteforeningen Østre Viken og flyttet til Isegran i 2014 Settes nå i stand av miljøet på Isegran Vernet av Riksantikvaren i 2016

Maritime Center Fredrikstad Mindre-Alvs vei 2