I samme båt

Dugnadsånd og en god porsjon galskap skal få Fredrikstads maritime stolthet seilbar igjen.

I samme båt
Najaden Skute Forening Dugnad Espen Eggen Utgivelse: Vår 2017 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Helga Johanne Størdal

Det lukter tjære, treverk og sjø i Minemagasinet på Isegran. En håndfull folk i arbeidstøy samler sammen lekter og limflasker mens de skravler og ler. Ei basstromme holder takten i naborommet og får selskap av stadig flere instrumenter. Det er tirsdag kveld og fast dugnadskveld for den båtglade gjengen rundt fullriggeren Najaden. I kveld står benkeproduksjon på programmet.

All slags kompetanse

Totalt er det cirka 100 personer i miljøet rundt trebåtene på Isegran, og på den lyseste tida møter det cirka 15—20 entusiaster til dugnad på tirsdager klokka 18, i Minelageret eller om bord på Najaden. I vintersesongen er gjengen cirka halvparten så stor. Men det er nok å gjøre hele året, forsikrer Espen Eggen. Og de har bruk for all slags kompetanse:

- Man trenger ikke være spesielt båtkyndig for å være med! Gjengen som møtes her er et tverrsnitt av befolkningen, her er det sykepleiere, lærere og tømrere. Fellespunktet er båtinteressen. Det er mye praktisk som skal gjøres her, det blir mye maling, skraping og snekring. Men vi trenger all slags kompetanse: Folk som kan jobbe mot næringslivet for å skaffe penger til oppussing og vedlikehold, folk som kan skrive søknader, jobbe med nettsider og sosiale medier eller steke vafler og bake kaker. Her er alle velkomne!

På dugnadskveldene er det mye vedlikeholdsarbeid. Til å lede dette har de innleid kompetanse fra Fredrikstad Maritime Center. Men alle som vil, kan være med og lære om vedlikehold og sikring i riggen og bensling av vaiere. Og etter sommeren skal det bli riggverksted i hele Minelageret. Da kan publikum komme og lære om rigging av båt. Det skal også settes i gang et utdanningsløp for riggere med lærlingordning i samarbeid mellom Najaden AS og Fredrikstad Maritime Center.

28 najaden 05

Seilbar

Målet med all aktiviteten på og rundt Najaden er å få den seilbar og restaurere hele båten tilbake til opprinnelig stand. Det er mye som gjenstår: Alle skutesidene må byttes, riggen skal restaureres og alt inventaret skal bygges opp på nytt. Det koster flesk.

- Najaden ble vernet av Riksantikvaren i 2016, og vi håper jo at det følger noe midler med det. Ellers er vi veldig åpne for bidrag fra flere! Vi har ingen rike onkler i miljøet, og når alt er dugnadsbasert, går det smått. Men vi har det i alle fall fryktelig hyggelig underveis! Her er takhøyden stor og humoren viktig, det er et inkluderende og trivelig miljø hvor vi både får påfyll og lærer masse, avslutter Espen Eggen.

28 najaden 04