12

Vår 2013

Fredrikstad Sentrum gir ut årlig fire kundemagasiner, og dette vårmagasinet er nummer 12 i rekken.
Utvalg av saker i dette nummeret: