Pigger til folket

Piggdekksalget hos Gaarder Sykkelsport er mangedoblet i løpet av de siste 5-6 årene, og det øker stadig. Sykkelspesialistene merker godt at Fredrikstads befolkning er i ferd med å bli vintersyklister.

Helga Johanne Størdal Jul og vinter 2018

– Tidligere var vinteren en stille tid hos oss, men nå er pågangen jevn på verkstedet hele året. Antallet vintersyklister har skutt i været, forteller Atle Johansen hos Gaarder Sykkelsport.

Det er ikke mange år siden piggdekk var noe bare de aller mest ihuga syklistene drev med, men nå investerer alle slags folk i piggdekk. Fredrikstad er en by der det er lett å sykle hele året fordi det er så lite snø, og i tillegg har kommunens piggdekkdager, med gratis skifte til piggdekk, bidratt til økningen. Hos Gaarder tilbyr de også dekkhotell for sykkeldekk for å gjøre det enklest mulig for kundene. At stadig flere investerer i elsykkel, er nok også med på å senke terskelen for å sykle om vinteren. Atle Johansen har selv god erfaring med elsykkel om vinteren.

– Jeg har syklet fra Sarpsborg i flere år, og med elsykkel er det ingen sak. Mange fabrikanter reklamerer med at elsyklene fungerer ned til 10 minus, men jeg har syklet helt ned til 20 minusgrader. Det er bare å kle seg etter været, sier han.

En dæsj olje

Et annet viktig tips til vintersyklistene er å smøre litt ekstra. Alt veisaltet tærer på sykkelen, så god sykkelolje er en lur investering. I tillegg er det viktig å være forsiktig når man skal gå av sykkelen, for da er det lett å skli. Men selve syklingen på glatt føre er ikke noe problem når man er kommet inn i det.

– Selv er jeg litt forsiktig de første 2-3 dagene. Etter det tenker jeg ikke over at det er glatt, for piggdekkene gir så godt feste. Sørpeføre kan være litt krevende, men det er en vanesak, avslutter Atle Johansen.

Fem på sykkel

Atle Markussen

Hvor ofte sykler du til jobb?

Sykler i ni av ti tilfeller.

Sykler fra: Bjølstad.

Piggdekk: Nei.

Lotte Arntzen

Hvor ofte sykler du til jobb?

Sykler en til to ganger i uka, fordi jeg ikke jobber mer enn to ganger i uka.

Sykler fra: Kråkerøy.

Piggdekk: Nei.

Ketil Nygård

Hvor ofte sykler du til jobb?

Sykler nesten hver dag, med værforbehold.

Sykler fra: Langøya.

Piggdekk: Nei.

Knut Brenne

Hvor ofte sykler du til jobb?

Kun av og til.

Sykler fra: Kråkerøy.

Piggdekk: Nei.

Ingebjørg Hokholt

Hvor ofte sykler du til jobb?

Jeg sykler hver eneste dag. Jeg bruker sykkelen hele tiden i jobbsammenheng og privat.

Sykler fra: Gamle Stadion.

Piggdekk: Nei.


Bypakke Nedre Glomma

  • Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidas transportsystem. De jobber målrettet for å begrense biltrafikken og har et mål om nullvekst i persontrafikken i byene. – Sykkelen blir et viktig virkemiddel for å nå målet om nullvekst i persontrafikken i Nedre Glomma, sier Thomas Pettersen, sykkelkoordinator i Bypakke Nedre Glomma.