Kjent i Fredrikstad og på Hvaler?

Nå kan alle bedrifter med publikumskontakt være med på dugnad øke lokalkunnskapen hos sine medarbeidere. Kjenti er et opplæringsprogram som tar sikte på å gjøre alle i byens førstelinje bedre kjent med byen vår, slik at så mange som mulig kan svare på de vanligste spørsmålene fra besøkende, kunder og gjester.

Kjent i Fredrikstad og på Hvaler?
Utgivelse: Høst 2021 Tekst: Kjell Jørgen Holbye

«Et digitalt vertskapsprogram rettet mot drivere» kaller reiselivssjef Maya Nielsen det. Målet er ganske enkelt at besøkende skal få gode svar på spørsmålene de stiller.

– Vi har undersøkt litt om hva folk spør mest om, og programmet er lagt opp med 20 spørsmål om alt fra fergetider til når

Gamlebyen ble grunnlagt. Arbeidsgiver kan melde på sine ansatte, som så gjennomfører testen i det tempoet de ønsker. Ledere kan følge med på medarbeidernes progresjon, og prøven er ikke altfor krevende, sier hun.

Ved siden av å tilegne seg grunnkunnskap, inneholder programmet også lenker til mer utfyllende informasjon. Det er tross alt mye bedre å bli møtt med «Et øyeblikk, så skal jeg sjekke», enn et enkelt «Jeg vet ikke».

– Alle er i grunnen turistverter i egen by, men det er klart at noen grupper har mer kontakt enn andre. Dette er et tilbud som retter seg mot taxisjåfører, butikkansatte, resepsjonister – kort sagt alle som har et ønske om å yte bedre service til turister og andre besøkende til Fredrikstad, sier Nielsen. – Vi vil at Fredrikstad skal være en enda hyggeligere by å besøke, og programmet er et ledd i dette arbeidet, sier hun.

Prosjektet ledes av Visit Fredrikstad og Hvaler. Det er Viken fylkeskommune som har finansiert det. I Fredrikstad bidrar også Fredrikstad Næringsforening og Gamlebyen Handelsforening med midler. Løsningen er utviklet i samarbeid med destinasjons- og byselskapene i Østfold, og er rullet ut for alle byene. Netron i Fredrikstad står for utviklingen, og det lokale designbyrået Apestreker har laget det grafiske. Kjenti-programmet har allerede vekket interesse blant andre kommuner i Viken. Og flere Fredrikstad-bedrifter har allerede benyttet seg av tilbudet.

– Vi lanserte Kjenti før sommeren, og det er allerede ganske mange som har gjennomført, sier Maya Nielsen. – Vi er litt stolte, for dette er en nyvinning som vi er først ute med. Deltakere som fullfører får diplom, og bedriften får også et bevis for gjennomført kurs. Nå oppfordrer jeg alle til å være med på en skikkelig vertskapsdugnad!

Flere saker