Framtidsby med historisk identitet

Elva, leira, granitten, plankene, industrien. Fredrikstad er tuftet på noen konkrete forutsetninger. Med dem som grunnlag bør framtidsbyen utvikles, mener Lars Ole Klavestad.

Framtidsby med  historisk identitet
Utgivelse: Jul og vinter 2020 Foto: Adrian Friis
Tekst: Helga Johanne Størdal

At Lars Ole Klavestad har et sterkt engasjement for den lokale historien, bør ikke overraske noen som har fulgt litt med på aktivitetene hans. Men han er like opptatt av framtida. Og ifølge han selv, er det en naturlig sammenheng her.

– Jeg er brennende engasjert i hvordan vi kan skape en god by framover. Og jeg tenker at det å kjenne historien er en viktig forutsetning for å kunne utvikle byen godt. Vi må ta utgangspunkt i det vi kommer fra for å videreutvikle stedet. Når vi har en historie å fortelle, blir det mye mer spennende både å bo i og besøke byen.

Elva som hovedforutsetning

Landskapsarkitekt, kunstner, forfatter, gallerist – Lars Ole Klavestad har mange hatter. Men uansett hvilken hatt han har, handler det om å se linjene, både de korte og de lange. Det handler om å finne et særpreg, og om å rendyrke det. Den lengste linja i Fredrikstad er elva.

– Elva er en hovedforutsetning for både plasseringen og identiteten til Fredrikstad. Så jeg er opptatt av videreforedling av elva, det er et godt byutviklingsprinsipp. Elva gjør at byen vår skiller seg ut på en positiv måte, og å bruke elva på alle tenkelige måter er spennende.

Klavestad fortsetter med å skryte av kommunen, både for utvidelsen av fergetilbudet og for opprustningen av de viktige opplevelses-

punktene langs elva. Samtidig skulle han ønske at alle deler av historien ble like godt ivaretatt, både det som handler om naturen og landskapet og det menneskeskapte, fra alle epoker.

– Vi har noen viktige identitetsskapere her i byen, som Gamlebyen og Fredrikstadbrua. Men også kranene på Værste og sveisehallene ved Dokka er viktige for byens identitet. De er visuelle og sterke i symbolikken, og jeg sørger fremdeles over de mange kranene som er forsvunnet. Nå har vi bare to igjen, og de må vi bevare. Også industrihistorien og plankene er viktige forutsetninger for denne byen, sier han.

Forandring er bra

Men selv om Lars Ole er opptatt av historien, er han ikke redd for forandringer. Så lenge endringene blir gjort med respekt for historien. For Fredrikstad sentrums del etterlyser han et overordnet grep.

– Det har skjedd mye bra i Fredrikstad sentrum. Men vi mangler en visjonær byarkitekt med litt pondus som kunne tenkt litt overordnet og samarbeidet med gårdeiere og arkitekter om å finne gode, spennende grep for hele området. Jeg tror en god by blir til gjennom samarbeid. En god by trenger variasjon og en helhetlig plan. Byggehøydene kan gjerne være mer varierte, men de høye byggene må ha nøye utvalgt plassering og innhold. Og vi trenger små, intime og interessante møteplasser og rom for uforutsigbar kreativitet, kunst og liv.

Foruten en byarkitekt etterlyser Klavestad at flere kreative krefter engasjerer seg i byutviklingen generelt, og han oppfordrer arkitekter, kunstnere, forfattere og kommunalt ansatte planleggere til å delta mer i den offentlige og åpne samfunnsdebatten. Selv er han er opptatt av at Fredrikstad er en helhet. Sentrum er viktig og vel og bra, men han mener helhetspakken er en grunn til at folk kommer hit.

– Vi må ha med forstedene og Gamlebyen, skjærgården OG sentrum! Fredrikstad er en samlet pakke med opplevelser, rekreasjon og handel. Da kan vi ikke bare utvikle sentrum, vi må utvikle helheten. Og der har vi genialiteten med fergene igjen: De knytter byen sammen og visker ut grensene mellom bydelene, ivrer Lars Ole.

En mer spennende by

At han selv har valgt å jobbe i Gamlebyen, er ikke tilfeldig. Han er opptatt av at omgivelsene gjør noe med folk, og i Gamlebyen finner han inspirasjon, trivsel og muligheten for sosialt liv rundt dørene.

– Omgivelsene påvirker oss. De skaper eller fratar oss trivsel, og de påvirker hvordan vi omgås hverandre. Det må vi ha i bakhodet når vi utvikler sentrum. Det må skje ting der som gjør at folk har lyst til å dra dit. Vi er inne i en tid da handelen krymper på grunn av netthandel. Da må vi videreutvikle opplevelsesaspektene i byen, styrke kulturbyggene og alt som skjer der. Slik kan vi få til en enda mer spennende by. For det er vel det vi alle vil? spør Lars Ole Klavestad retorisk.

Flere saker