En finger med i spillet

Jeg er glad i byen min. Jeg er født og oppvokst her, og kunne ikke tenkt meg å bo noe annet sted. Jeg har bodd andre steder ved et par anledninger, men det er her jeg hører til. Jeg synes ikke det er vanskelig å engasjere seg i Fredrikstad, det er mange positive og engasjerte mennesker her.

En finger med i spillet
Utgivelse: Høst 2014 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Are Bye

Det er mange som vil mye, og dermed også mange muligheter. Det er mange som tidligere har sett begrensninger, men det finnes i realiteten ingen begrensninger. En ting som trigger meg veldig er at vi kan få til akkurat det vi selv vil. Vi er verdensmestere i å underholde oss selv, men vi må løfte blikket slik at andre også kan ta del i vår fantastiske by. Det er slikt som vil trekke folk til byen og vi må tørre å utvikle oss. Det er det som gjør at jeg engasjerer meg.

Hva har du gjort for å sette sentrum på dagsorden?

Jeg har en bakgrunn fra den gamle sentrumskomiteen der jeg jobbet med underholdning. Jeg er nesten til enhver tid engasjert i prosjekter og aktiviteter som skal skje i sentrum. I tillegg er jeg handlelojal til sentrum. Jeg er hele tiden opptatt av de tingene som vil være med på å utvikle sentrum. Vi må ha en aktiv by, og der har vi alle et ansvar. Vi bør være opptatt av sentrumet vårt og ta oss råd og tid til å bruke det som blir tilbudt her.

Hvilke prosjekter er du mest stolt over å ha vært en del av?

Det er mange prosjekter som jeg ser tilbake på med stolthet. Blant annet det å være daglig leder i Glommafestivalen i tre år, der er jeg stolt over hva jeg fikk utrettet. Jeg er stolt over at vi skapte en ny institusjon i Gledeshuset Bjørnen, det trakk folk til byen. Og ikke minst er jeg stolt over jobben jeg får lov til å gjøre i FFK og Stjernen, og gjennomføringen av Musical Fireworks på Isegran. Men mest av alt er jeg glad og stolt over at jeg har fått innstiftet Plankebærerprisen. Det er flott å kunne få gi en pris til de som setter byen vår på kartet. Den har blitt delt ut i 20 år, og jeg håper prisen lever lengre enn meg.

Hva ville du mest av alt se gjennomført?

Først og fremst ville jeg hatt en ny flerbrukshall/ny ishall, samt en fylkesscene. Jeg tror at det er noe av det viktigste å få gjennomført for å løfte byen vår videre. Vi har gode kulturaktører både innenfor scene og idrett, og de fortjener å få nye anlegg og tidsriktige fasiliteter. I tillegg trenger vi bedre fasiliteter for besøkende som kommer i båt. Det har blitt bra på Værste nå, men vi trenger også gode fasiliteter på sentrumssiden. Det skal være enkelt og billig for gjester å legge til med båt, og med en brygge ut i elven vil vi få et pulserende båtliv også.

Hvordan ser ditt fremtidige Fredrikstad sentrum ut?

Jeg er veldig tilhenger og byggingen som har blitt gjort i sentrum, og jeg synes at det nå begynner å bli veldig fint. Jeg håper at vi tør å bygge høyere, for Fredrikstad hadde kledd å fått et par signalbygg og høyhus. Det er også viktig å få fullført utbyggingen av jernbane og busstasjon og en bedre infrastruktur for gjennomkjøring. Jeg håper at det snart vil komme en dag der jeg kan gå i sentrum og oppleve det pulserende livet uten graving. At byen vår lever.