Dette er skiltet som viser deg veien i Fredrikstad – ut i verden

Søppelkasser, benker, sykkelstativ, god informasjon og skilting, gjestehavn og belysning: Dette er noen av tiltakene vi mener kan gjøre Fredrikstad til en enda hyggeligere kommune og by å besøke.

Dette er skiltet som viser deg  veien i Fredrikstad – ut i verden
Utgivelse: Jul og vinter 2020 Tekst: Roy F. Conradi Andersen, leder Nettverk for besøksnæring, Fredrikstad Næringsforening.

Så godt som alle som bor i Fredrikstad er glad i byen vår – med god grunn. Det er et flott sted å bo, være og komme til. Trivelige er vi også, her. Og alt dette er ganske sikkert grunnen til at befolkningstallet øker betydelig år for år. Vi har god grunn til å være stolte av Fredrikstad. Jeg tror mange tenker som meg: Det er alltid hyggelig å ønske gjester velkommen hit.

Men hvordan kan vi få enda flere besøkende til Fredrikstad? Hva skal til for å lokke flere hit?

Det var spørsmålet Fredrikstad Næringsforening stilte for halvannet år siden. For besøkende til Fredrikstad er ikke bare hyggelig, det er god økonomi også. I normale tider skaper besøksnæringen faktisk 5.300 årsverk, noe som utgjør 18% av arbeidsplassene i Fredrikstad. De jobber på hoteller, i restauranter, innen kultur, på cafeer, i butikker. For å nevne noe. Og når Fredrikstad vokser, blir besøksnæringen også en bransje i vekst.

For å finne ut hva vi bør gjøre for å få flere på besøk til Fredrikstad, både utenbysfolk og våre egne innbyggere, etablerte næringsforeningen «Nettverk for besøksnæring». Vi startet arbeidet på forsommeren i fjor. Noe av det første vi gjorde var å invitere bransjen til innspillsmøte: Hva skal til for å gjøre Fredrikstad enda mer attraktiv for besøkende?

Mistanken ble bekreftet: Joda, vi har en flott by, men vi må passe oss for å bli selvgode. Det finnes mangler her også. Med forholdsvis enkle grep kan Fredrikstad bli enda bedre å besøke. De mange og gode forslagene om alt fra blomster, fergedrift til sykkelstier ble samlet inn. Deretter har styringsgruppa i nettverket arbeidet videre med disse.

Vi har være ut på befaring i byen, snakket med folk, observert og notert.

Og vi har destillert dette ned til noen enkle og ikke altfor kostbare forslag til hvordan vi kan gjøre Fredrikstad en bedre og mer attraktiv kommune.

For kort tid siden sto vi i formannskapet og la frem våre forslag i vår tiltaksplan. Den har tre hovedsatsinger:

Bedre vertskap for alle på besøk

Mange av oss som jobber i besøksnæringen er «førstelinjen»: De er vi som møter og tar imot de besøkende. Da må vi kjenne byen vår, kunne svare på spørsmål, være vennlige og gode ambassadører for Fredrikstad. Derfor foreslår vi vertskapskurs og kanskje «Fredrikstad-testen» for å sikre at så mange som mulig kan sin egen by.

Det skal være lett å finne frem

Vi har alle vært på besøk et sted vi ikke kjenner så godt. Det kan være forvirrende. Med god skilting og ikke minst retningsskilt, hjelper vi alle som ferdes i Fredrikstad med å lettere finne frem. Skiltene bør vise oss vei til jernbane, buss, Gamlebyen, rådhuset, fergestedene, biblioteket og andre viktige knutepunkt.

Det er lett ironisk at det eneste, tydelige retningsskiltet vi har i sentrum i dag, er skiltet ved rådhuset som viser vei til våre vennskapsbyer – og dermed ut av Fredrikstad.

Vi tror også på gode infotavler som forteller våre gjester mer om byen vår, stedene og bygningene – og kanskje om hva som skjer i byen.

Og så er det dette med å ønske folk velkommen, da. Velkomstskiltet ved Stabburet er flere tiår gammelt og preget av tidens tann. Vi kan vel bedre enn dette? Hva med å lyse ut en konkurranse om nye skilt ved alle innfartsårer – kanskje også til vanns?

Vi ønsker oss også en digital løsning der vi samler all informasjon besøkende trenger for å finne frem, parkere, finne ut hva som skjer i byen, hvor man skal spise eller bo – og gjerne ruteinformasjon om kollektivtrafikk i sanntid.

Men – og dette er lett å glemme – at vi,

i tillegg til etterhvert mange av våre egne innbyggere og arbeidere, har mange på besøk som ikke snakker norsk. Derfor bør alle skilt – og informasjon på kommunens nettsider – også være på engelsk. Vi er ikke den lille verdensbyen hvis vi ikke ønsker verden velkommen på skikkelig vis.

Vi skal ha en ren, attraktiv og aktiv by

Vi vet alle at førsteinntrykket er viktig. Å komme et sted hvor det er skittent eller ikke et sted å sitte, er aldri hyggelig. Nå har det vært jobbet bra med sentrum de siste årene, men vi tror det kan gjøres mer – uten at det nødvendigvis trenger å koste så mye:

Derfor foreslår vi blant annet flere, gjerne «smarte» søppelkasser i sentrum og bydelene. Vi tror også på flere og finere sittebenker: Folk drar ikke bare til byen for å handle, de ønsker å oppholde seg der også. Derfor må byen også ha offentlige toaletter og helst drikkestasjoner hvor man få seg vann på varme sommerdager.

Og skal man til sentrum eller til bydelene, vil vi jo at flere skal bruke sykkel. Da må det være et sted hvor man trygt kan parkere, og gjerne lade, sykkelen sin. Fredrikstad trenger flere sykkelparkeringsplasser hvor folk kan låse sykkelen fast i noe.

Byen bør ha «shared spaces» – soner som mange mennesker og noen få biler kan dele. Videre bør vi ha attraktive parker som inviterer folk til å bli, bruke byen og trives der.

Det vi i tillegg har gledet oss over de siste årene er at stadig flere bruker byen på kvelden. God og riktig belysning skaper en tryggere og mer imøtekommende by – også når det er mørkt.

Helt til slutt, men ikke mindre viktig av den grunn: Fredrikstad som sommerby har et stort, men ganske uutnyttet potensial til å bli en av de store båtbyene i regionen. Strömstad har i dag 32.000 overnattingsdøgn fra båtfolket. Fredrikstad bare 4.500.

Tenk hva en skikkelig gjestebrygge langs Vesterelva kan skape av liv og aktivitet i Fredrikstad hver sommer!

Fredrikstad Næringsforening kan ikke gjennomføre noen av disse tiltakene. Det har vi verken penger eller myndighet til. Og det er selvsagt ikke slik at dette er revolusjonerende tanker som ikke Fredrikstad kommune og ansatte og folkevalgte også kan ha tenkt og planlagt for.

Men det er våre råd. De er helt gratis. Vi både håper og tror at Fredrikstad kommunes ledere lytter og ønsker å samarbeide for å sette så mange av disse tiltakene som mulig ut i live.

For vi vil jo alle det samme: Å ønske enda flere velkommen til Fredrikstad.

Vennskapsbyskiltet

Flere saker