Den yrende byen Fredrikstad

Om det er én samfunnsutvikling som skiller seg ut når vi snart går inn i et nytt tiår, så må det være dette: Folk finner tilbake til byene sine.

Den yrende byen Fredrikstad
Gågata Historie Utgivelse: Sommer 2019 Foto: Mattis Sandblad, Fredriksstad Blad
Tekst: Roy Conradi Andersen

Det begynte i USA på 1950- og 1960-tallet og traff Fredrikstad-samfunnet tjue-tredve år senere. Frem til da hadde bykjernene og småstedene vært samlingspunkter der mennesker møttes, jobbet, ble underholdt, handlet, spiste og møtte kjente og ukjente. Det var der menneskene levde sine liv og fikk vite om siste nytt. Byene og småstedene var datidens Facebook

For oss som har levd noen år er det lett å huske tilbake til 1970- og 1980-årene. Da var det å treffe kjentfolk – uten å ha gjort avtaler lang tid i forveien – et stort høydepunkt i helgene. Å ta bussen eller sykkelen til byen. Vele litt rundt. Gå på kafé. Handle litt. Byene og tettstedene bandt oss sammen. Så kom kjøpesentrene, motorveiene og boligfeltene… Deretter kom Nordby, helger hardpakket med aktiviteter for barna. Og til slutt netthandelen.

La meg, før noen misforstår, være helt tydelig på at Fredrikstad er en vital by og kommune. I motsetning til mange andre steder og byer er ikke gatene våre folketomme. Tvert imot: Vi har en høyst levende by med et stort og variert tilbud innen handel, kultur, mat og med mange arbeidsplasser. Kjøpesentrene har vært et supplement til byen, de har ikke tatt livet av den. Fredrikstad har, i motsetning til mange andre, klart å finne balansen.

Vi bør være stolte av aktiviteten og alle menneskene som kommer til Fredrikstad og til sentrum. Vi er den desidert mest levende byen på vår side av fjorden. Men la oss samtidig være ærlige og innrømme at det er plass til så mange flere. Det er ingen grunn til å ikke legge lista høyere og satse på at betydelig flere mennesker tar veien til oss.

Vi som bor i Fredrikstad må bli flinkere til å bruke byen og tettstedene. De som ikke bor her, må få enda mer lyst til å komme. Fredrikstad bør ha som ambisjon å bli den ledende byen – og den mest attraktive – på hele Østlandet, hvis en ser bort fra hovedstaden. Intet mindre.

Denne våren har Fredrikstad Nærings-forening satt ned en nettverksgruppe som skal jobbe med nettopp dette. Å få flere besøk til kommunen og byen vår. Gruppen vår består av representanter fra flere ulike næringer: Handel, kultur, overnatting og spisesteder. Det er vi som jobber tett på publikum som vet hvor skoen trykker. Vi kjenner kundene. Vi vet hvorfor de kommer. Og ofte hvorfor de ikke kommer. Samtidig er vi også en del av løsningen: Bare når vi er gode, har folk lyst til å komme.

Det er ikke nok for en kommune å vedta et slagord. Det må følges opp med handlinger. Spørsmålene vi nå stiller oss er: Hvordan kan vi få flere til å bruke Fredrikstad? Ikke bare byens sentrum, men også Gressvik, Selbak, Rolvsøy og de andre tettstedene? Hvordan kan vi som bor i kommunen bli enda flinkere til å bruke den? Hva skal til for at du og jeg oftere tar turen for å treffe folk, for å handle eller for å spise ute? Hvordan kan vi bli en så hyggelig og attraktiv by og kommune at folk fra hele Østfold, og helst fra andre steder, legger turen til oss når de skal handle og oppleve en ekte og yrende by, med et rikt kulturtilbud, med et rikt restauranttilbud og opplevelser? Vi vet det er mange svar på disse spørsmålene. Noen peker på at ferge- og busstilbudet bør styrkes, at det bringer flere folk til byen og rundt. Andre vil ha bedre sykkeltilbud, med gode muligheter til å parkere sykkelen ved bussholdeplasser og dit de skal. Hva med å gjøre det enda hyggeligere, med blomster og skinnende rene gater? Flere og mer spennende butikker, kanskje? Eller bedre kulturtilbud? Andre diskuterer en langsgående gjestehavn langs hele Vesterelva for å vinne tilbake båtturistene. Parkering er noe mange er opptatt av.

Samtidig innser vi som jobber direkte med publikum at uten et vennlig smil, god service, god kunnskap om varene våre, byen vår og det vi har å tilby, hjelper det lite om ferga går tre eller fire ganger i timen. Vi som jobber med kundene må også gå i oss selv: Gjør vi nok? Hva kan vi bli bedre på? Hva kan vi få til – sammen – i et nært samarbeid med Fredrikstad kommune?

Dette er årsaken til at vi nå inviterer alle som driver med handel, service, opplevelser, kultur, hoteller og restauranter til et stort innspillsmøte 11. juni. Vi skal ganske enkelt møtes ansikt til ansikt, folk fra helt ulike næringer og med helt ulike interesser, for sammen drøfte løsninger, og peke på hvilke konkrete tiltak vi bør satse på. Næringen selv – og sammen med Fredrikstad kommune og andre som påvirker hvordan Fredrikstad fremstår. Hvordan skal vi få det til? Hvordan skal vi skape en by og tettsteder som kan minne oss om folkelivet vi hadde i gatene på 1970- og 1980-årene? Hver for oss klarer vi aldri å løse dette, men sammen er vi mange og sterke. Da har vi en bedre sjanse for å lykkes.

Fredrikstad og byen vår er i sterk endring. Med den nye arealplanen legges det opp til en kraftig fortetting de neste tiårene. Da er det viktig at alle som er opptatt av hvordan vi kan bli mer attraktive og tiltrekke oss flere besøkende, komme og sier i fra om de har tanker eller ideer om hva som må til. Påmeldingen er åpen for alle som jobber og driver i næringene som er nevnt. Vi tar gjerne innspill fra publikum også, send gjerne en epost til Fredrikstad Næringsforening.

I mellomtiden kan vi jo alle begynne med oss selv. Hva med en fin sykkeltur til byen eller til tettstedet ditt en lørdag formiddag? Hva med å droppe den lange bilturen ut av Fredrikstad og heller komme til et av de mange gode handelspunktene i vår egen kommune? Hva med å ta med deg familien på middag ute – eller å sjekke kulturprogrammet for å se om det skjer noe spennende, eller kanskje teste ut noe nytt? Uansett: Du er alltid velkommen til Fredrikstad!