Den øverste av landets tannleger

Camilla Steinums arbeidsdag spenner fra rotfyllinger til politisk påvirkning.

Den øverste av landets tannleger
Tannlege Holmen Leder Utgivelse: Høst 2016 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Stine I. Braseth-Ellingsen

En uhøytidelig opptelling viser at det finnes flere enn 25 tannklinikker i Fredrikstad sentrum, medregnet både store og små klinikker, private og offentlige.

Alle med godkjent tannlegeutdanning kan søke om medlemskap i Den norske tannlegeforening (NTF). Foreningens leder er Fredrikstad-kvinnen Camilla Steinum.

Stor påvirkningskraft

– Jeg er øverste politiske leder for medlemmene av Den norske tannlegeforening, det vil si 6000 norske tannleger. Formelt bærer jeg tittelen president, forteller Camilla Steinum.

Steinum hadde lang fartstid både fra studentorganisasjoner, fra lokalforeningen Østfold Tannlegeforening og fra NTFs hovedstyre da hun i 2012 ble valgt til øverste leder.

– Jeg liker å kunne være med og påvirke min hverdag som tannlege og å kunne bidra til at pasientene får et godt tilbud, forteller hun. Foreningen arbeider med rådgivning overfor medlemmene og arrangerer kurs for etterutdanning av tannleger. I tillegg driver de med politisk påvirkning, med mål om å få en god tannhelsetjeneste for pasientene.

– I løpet av tiden jeg har vært leder, har vi blant annet fått gjennomslag for at tannleger får henvisningsrett til spesialist. Det innebærer at jeg som tannlege kan henvise videre dersom jeg for eksempel oppdager kreft hos en pasient. Pasienten trenger ikke å gå veien om fastlegen, og det spares verdifull tid og mye byråkrati.

Det er en stor jobb foreningen bedriver, men Steinum er ikke alene om den. Med seg har hun et sekretariat med 25 ansatte.

Fint å hjelpe folk

Presidentvervet er egentlig på fulltid, men Camilla Steinum arbeider som tannlege 1–2 dager i uka.

– Det er nødvendig for å vedlikeholde yrket, jeg kunne ikke tatt et opphold på flere år. Det kommer ofte nytt utstyr, og jeg må være oppdatert på kunnskap om nye behandlingsformer. Dessuten må jeg vedlikeholde håndverket, sier hun.

Det er hos Tannlegene Steinum på Holmen hun møter pasientene sine. Å jobbe med mennesker er noe av det hun liker godt med tannlegeyrket.

– Det er tilfredsstillende å kunne hjelpe folk. Selv de som kommer hit med tannlegeskrekk, går herfra smertefrie, sier Camilla Steinum.

Ung leder

Hun er inne i sin tredje periode som president og er ikke fremmed for å gå løs på en fjerde.

– Da jeg ble valgt til president som 35-åring, var det noen som rynket på øyenbrynene. Tradisjonelt har det vært godt voksne menn som har bekledd disse vervene. Men jeg hadde solid erfaring med styreverv fra tidligere. Dessuten er det en fordel at jeg har mange år i yrket foran meg. Jeg kommer ikke til å gå rett fra ledervervet til å bli pensjonist, sier Camilla Steinum.