Den lille verdensbyen – fra arkitektens side

– Med utgangspunkt i min bakgrunn som arkitekt vil jeg prøve å belyse hva den lille verdensbyen er, og hva den kan. Uten å være fyllestgjørende. Forhåpentlig.

Den lille verdensbyen – fra arkitektens side
Utgivelse: Sommer 2018 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Kennet Hald

Fredrikstad kommune har valgt visjonen Den lille verdensbyen. For meg betyr det at byen både er intim og omfavnende, givende, inspirerende og fremtidsfokusert. Her er mangfold og plass til den enkelte. Her er personlige rammer og muligheter for utvikling og utfordring. Fredrikstad viser troen på en plass i - om ikke en global setting - så i hvert fall den nære omverden. Dette er en tro jeg deler.

Den lille verdensbyen er for meg en fin omskrivning av allting til sin tid; noen ganger trengs det å se innover og fokusere på de små verdier i hverdagen, andre ganger er det mulighet og behov for å tenke større, være visjonær og ha fokus på fremtiden. En velavbalansert miks av dette skaper interessante rammer hvor det er plass til både store og små drømmer.

Det er, sett fra mitt ståsted, ikke feil å beskrive Fredrikstad som en internasjonal kulturby. Vi har internasjonalt anerkjente institusjoner, som har forholdsvis liten effekt på Fredrikstad som by, men som uansett gir oss en velfortjent plass på verdenskartet. Norwegian Theater Academy (NTA), som er plassert i forholdsvis nye lokaler - som en del av Høgskolen i Østfold i Værstes fine, gamle administrasjonsbygg - er et flott eksempel på hvordan byen klare å omstille og tilpasse seg tiden. Mange unge håpefulle talenter fra hele verden søker opptakelse på NTA og utdanner seg herfra. Et internasjonalt nivå er med på å skape verdier, som igjen er med på å underbygge verdensbyen.

Fredrikstad har en bred og variert vifte av rekreative og kulturelle tilbud, som ikke bare byens borgere, men også besøkende har glede og fornøyelse av. Den er vertsby for flere sportsarrangementer, som håndball- og fotballcup, volleyturnering og diverse løp, som fysisk inntar sentrum og gir god energi og en frisk twist til byens øvrige tilbud. I tillegg har vi et utall av sommerfestivaler med musikk og felles opplevelser som er generøst drysset ut over sommeren, og får byen til å summe av festglade mennesker i alle aldre i de lyse kveldene.

Byens arkitektur og byrom kan bære forandringene og omstillingene uten at byen mister sin identitet. Tvert imot kan forandringene kanskje forsterke denne. Gamle bygg og strukturer omprogrammeres med nytt innhold fra industri til kultur. Nye kortslutninger i byens etablerte mønster og geometri er med på å skape vekst og utvikling.

Plasser og torg omlegges med fokus på menneskelig skala, opphold og opplevelse. Alle er små eller større tiltak som gir fornyet energi og forståelse for hva byen vår er - og som skaper vekst og en klar signatur. Ofte er det tale om små tilpasninger som umiddelbart ikke ser ut til å ha noen effekt, men det er summen av disse tiltakene som samlet sett endrer vår forståelse av et moderne Fredrikstad.

Fredrikstad kan mer enn vi umiddelbart tilskriver den. Byen har et arsenal av verdier og er rik i form av sentrumsnær natur i form av skog og mark, elv og skjærgård. Det er ofte tatt for gitt, men vi må tenke på hvordan vi fremadrettet ønsker å utvikle byen og sentrum med disse flotte naturlige elementene i fokus. Kanskje det nettopp er disse verdiene våre gjester og vi selv setter høyest, og som gir oss fornemmelsen av verdensbyen?

Flere flotte arrangementer langs Glomma og Vesterelva gir byen identitet. Gang på gang fylles elven med store flotte seilskip fra hele verden, og Fredrikstad er med ett en verdensby i fullt flor. Arrangementer som Tall Ships Races har ideelle rammer i Fredrikstad, hvor byens sentrum er elven og bryggekanten. Det er her byen har sitt hjerte, og det er her vi møtes og tar opphold på et av de mange torgene som forholder seg til vannflaten. I det daglige er elven det blå pusterom som gir luft og lys, som på alle tider av året gir en ekstra dimensjon av liv. Elverommet forandrer seg i takt med dagen og årstiden og gir verdensbyen puls.

Byen fornyes, utvikles og utvides med flere nye flotte byutviklingsprosjekter, som alle har ønske om å bygge videre på de verdier byen har vært bygget på de siste 450 år. Her er rom for tolkning, men felles for alle er at stoltheten og troen på å lykkes ligger i bunnen. Vi må ha en forståelse for den globale utvikling sett i regional og lokal kontekst; en verdensby er et speil av tiden og klarer å omstille seg i takt med denne. Samtidig må byen kunne inspirere og la seg inspirere til bærekraftig urban vekst og videreførelse. Videreutvikling av byen må ha fokus på fremtidens behov og være visjonær med forståelse for verdien av forandring og utvikling.

Som jeg har sagt før. Det motsatte av utvikling er avvikling. Verdensbyen er ikke statisk og stillestående.

Kennet Hald, juni 2018

Flere saker