Blender i by’n

Har du sett at noe er på gang i de tidligere lokalene til Habitat, midt i Nygaardsgata? Har du sett navnet «Blender» på ruta og lurt på hva som skal blandes der inne? Svaret er ambisiøse, innovative bedrifter innenfor kreative næringer.

Blender  i by’n
Blender Coworking Utgivelse: Jul og vinter 2018 Foto: Tom-Egil Jensen
Tekst: Helga Johanne Størdal

I skrivende stund er det gråpapir i vinduene i Nygaardsgata 33. Men bak papiret er det sydende aktivitet, her bygges det arbeidsplasser for framtida. I løpet av november vil 60 medlemsbedrifter være på plass der inne. Jørgen Schrøder Aanonsen, styreleder i Blender Collective, forklarer konseptet slik:

– Blender er en næringsklynge, en samling av innovative, kreative, ambisiøse bedrifter innafor samme næring. Blender-navnet er selvfølgelig valgt med omhu, her er målet at vi skal blande kompetanser og nettverk.

Kreativ og innovativ næring

35 blender 1

Blender har tre viktige satsingsområder i arbeidet sitt. Det ene er såkalt coworking, samlokalisering av bedrifter for at de skal kunne samarbeide. Det andre er en prosjektlab som hjelper bedriftene med samarbeidsprosjekter, enten Blender-bedriftene imellom, inn mot akademia eller inn mot næringslivet for øvrig. Det tredje er et aksellerator-program som hjelper ambisiøse oppstartsbedrifter med å bli klare for å hente kapital. Målet er at Blender skal være det naturlige stedet å henvende seg hvis man har en oppstartsidé, eller hvis en bedrift ønsker å samarbeide med andre innovative bedrifter. Blender har spesialisert seg på kreative næringer, og bedriftene som er medlemmer, driver innenfor kreativ og innovativ næring.

– Her har vi alt fra fotografer, designere, arkitekter og filmskapere til e-næring, teknologibedrifter og bedrifter innenfor digital markedsføring. De har det til felles at de ønsker å samarbeide for å utvikle seg og vokse, ikke bare monetært (altså økonomisk), men også kunnskapsmessig, forteller Sabine Larrieu-Hellestad, coworking manager i Blender.

Fram til nå har Blender holdt hus på Hydrogenfabrikken. Ved oppstarten for sju år siden het prosjektet Arena Magica og var initiert av fylkeskommunen og Innovasjon Norge, for fire år siden ble det Blender, og medlemmene tok over eierskapet. Flyttingen til sentrumsgatene er et viktig steg på veien videre, fordi Blender-miljøet vil knytte seg tettere opp mot næringslivet i sentrum og det skyvet som er i byen.

– Det er noe nytt på vei i Fredrikstad, en helt annen måte å tenke rundt næringsliv og samarbeid. Dette vil vi være med på, det matcher tankegangen vår veldig godt. Fredrikstad sentrum har fått en klar strategi for videreutvikling, og vi vil være med og gi til byen. Med flyttingen vår kommer 50—70 nye arbeidstakere hit som vil bruke kaféene og butikkene her og skape liv i lokalene etter 17. Mange av folkene våre har flyttet fra større byer og vil ha med seg det urbane livet videre, sier Jørgen Schrøder Aanonsen.

Unge talenter

Et viktig moment i dette er også ønsket om å dra flere unge talenter inn i miljøet. Ifølge Rino Skarpnord, eier og daglig leder i Blender-bedriften Something Odd, er det viktig og riktig for Blender å være i nærheten av Høyskolen og få påfyll fra de unge. Slik kan alle få noe de trenger, de får til en god miks av erfaringer fra de etablerte og nytenking.

– Vi har allerede et samarbeid med drivhuset på Høyskolen, og vi har mange studenter inne i miljøet vårt. Dette ønsker vi mer av. Gjennom miljøet her kan folk være med og jobbe for internasjonale merkevarer allerede som studenter, det er gull for karrieren! sier Skarpnord.

Blenderne mener de har funnet framtidas forretningsmodell. For gjennom å være et stort miljø av bedrifter innenfor samme næring har de tilgang på store ressurser.

Det gjør at mindre bedrifter kan kjøpe kompetanse og arbeidskraft hos andre bedrifter når det trengs. Dermed kan selv små bedrifter få store kontrakter og leveranser, og de kan skalere opp og ned veldig fleksibelt. Blender-bedriftene konkurrerer når de må og samarbeider når de kan. Slik trekker de store prosjekter til byen. Inspirasjonen henter de fra coworking-miljøer rundt omkring i verden.

– Vi deltar på årlige konferanser i Coworking Europe som har deltakere fra store deler av verden. Og vi har nylig fått innvilget 700 000 fra Kulturrådet som vil gjøre oss i stand til å etablere et nasjonalt coworking-miljø. Slik setter vi Fredrikstad på kartet og gir det lokale næringslivet drahjelp. Målet er å være et åpent sted for næringslivet i byen, der man kan komme inn og jobbe for en dag med en fleksibel coworking-plass – eller på fast basis, avslutter Sabine Larrieu-Hellestad.

Blender

Flere saker