Taktskifte i boligmarkedet

Taktskifte i boligmarkedet

- Nå er det helt avgjørende å gå ut med riktig pris for å få folk på visning, sier John Arne Spernes, Daglig leder i DNB Eiendom Fredrikstad

- Det har vært god aktivitet i boligmarkedet i september, både med tanke på antall omsetninger og boliger lagt ut for salg. Våre egne tall tilsier en flat sesongjustert prisutvikling, som er normalt for september. Boligmarkedet er nå tilbake på nivåene vi hadde i 2018 og 2019 da boligrenten var på samme nivå som i dag.

– Foreløpig har ikke økt rentenivå virket å gjøre seg gjeldene, det forventer vi i større grad fremover, når også andre levekostnader er høyere. Etter hvert som flere må fornye finansieringsbevis, vil nok et høyere rentenivå i sterkere grad bidra til en utflating av boligprisene utover høsten og muligvis en svak nedgang på tampen av året.

- Det er viktig å huske på at renten fortsatt er på et relativt lavt nivå. Det er først og fremst kombinasjonen med unormalt sterk inflasjon og rekordhøye strømpriser som kan påvirke aktiviteten og prisutviklingen i boligmarkedet fremover. Hvis arbeidsledigheten skulle stige, vil det ha en langt sterkere effekt på boligmarkedet enn et rentenivå på 3-4 prosent.

– Særlig i slutten av måneden har vi sett at tilbudssiden har tatt seg opp, men samtidig er antall usolgte boliger på et lavere nivå enn i 2019. Ser vi på Fredrikstad, er fortsatt ikke tilbudssiden helt tilbake på normalnivåer, og det er fortsatt press på leiligheter som det er høy etterspørsel etter.

– Sammenliknet med pandemi-årene hvor boligprisene økte kraftig, er det ikke tvil om at det nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. I september har mange boliger blitt solgt raskt, mens enkelte har blitt liggende. Det skyldes primært at boligene har blitt priset for høyt.

– I dagens marked er det helt avgjørende å gå ut med riktig pris for å få folk på

visning. Går du ut for høyt, uteblir kjøperne og salgsprosessen trekker ut i tid. Det har vært flere eksempler på boliger hvor prisen har blitt satt ned både en og to ganger, og det er egentlig helt unødvendig. Boligmarkedet er fortsatt velfungerende og forutsigbart, men langt mer prissensitivt enn det har vært de to siste årene.

– Meglerne våre har nå en utrolig viktig jobb med å gi god rådgiving og styre selgernes prisforventninger. Vi beveger oss gradvis fra selgers marked til kjøpers marked, og fremover vil det bli færre elleville budrunder og det vil nok ta noe lengre tid å få solgt enn tidligere. Unntaket er de mest attraktive boligene som fremdeles blir solgt raskt og til gode priser.