Reduser strømforbruket og oppfyll lovkrav

Reduser strømforbruket og oppfyll lovkrav

I en tid med galopperende energipriser er det viktigere enn noensinne å få kontroll over strømforbruket. Bravida Fredrikstad kan hjelpe deg med å kartlegge og overvåke energiforbruket i dine bygninger. Det sparer kostnader for din bedrift – og miljøet for klimautslipp.

– Alle el-kjeler og varme- og klimaanlegg skal energivurderes hvert fjerde år, sier energirådgiver Per Joacim Andreassen i Bravida Fredrikstad. – For kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW skal vurderingen gjennomføres hvert andre år. For varmeanlegg er det snakk om en engangsvurdering innen ett år etter at anlegget har fått en alder på 15 år, forteller han. – En energivurdering vil ofte kunne avdekke installasjoner som sluker unødvendig mye energi, og med enkle grep kan vi ofte oppnå store energibesparelser som viser seg på bunnlinjen, sier han.

Men hvorfor er dette nødvendig?

– For at slike anlegg skal kunne virke etter forutsetningene, kreves det vedlikehold og service og kanskje endringer. Uten slikt ettersyn vil de fleste anlegg være mindre energieffektive enn det som er normalt. Energivurderingen er først og fremst et middel for å sikre at slike anlegg får et minimum av tilsyn og anbefalinger om tiltak. Rapporten fra energivurderingen er først og fremst for eieren og de hun bruker i driften av anlegget, forklarer Andreassen.

Ved en energivurdering utfører Bravida Fredrikstad først status- og energidiagnose av alle tekniske installasjoner i bygningen. Blant annet blir lysanlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og kjølesystemer gjennomgått. Det resulterer i en diagnoserapprt der statusen til de tekniske installasjonene – forventet levetid, tilstand og mulighet for energibesparelse, beskrives.

– Diagnosen kan deretter legge grunnlaget for en vedlikeholds- og energiplan, der vi beskriver tiltakene vi mener må settes inn umiddelbart, om et år eller om fem år, sier Andreassen.

Energioptimalisering

Når kunden har tatt stilling til anbefalingene i status- og energidiagnosen, hjelper Bravida Fredrikstad til med å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

– Ukompliserte justeringer gjennomfører vi som regel med en gang – regulering av

temperatur, justering av driftstider eller aktivering av pumpestopp. Andre tiltak krever en litt større investering. Det kan handle om å bytte ut et ventilasjonsanlegg eller varmeanlegg som har blitt for gammelt, gjøre en større rengjøring av anlegget eller installere styring og overvåking, sier Andreassen.

El-Watch

– Mange vet ikke at ventilasjonsanlegget er blant de tekniske installasjonene som trekker mest strøm i bygningen. Her kan det ofte oppnås store besparelser, noen ganger bare ved å bytte ut deler i anlegget, sier han. For å avdekke avvik, tilbyr Bravida Fredrikstad kontinuerlig overvåkning av anlegget med sensorer installert på sentrale punkter.

– I eldre ventilasjonsanlegg virker ofte ikke varmeveksleren optimalt, og enorme mengde energi og derved penger blir sløst vekk, sier Andreassen. Sensorer i anlegget gir deg som kunde kontroll og oversikt over hvor godt anlegget fungerer, slik at viktige deler kan byttes ut.

– Varmevekslere som ikke fungerer som de skal, kan virkelig gi bedriften store merkostnader i tillegg til å øke utslippene, sier Andreassen. – For eksempel kan en roterende varmeveksler øke gjenvinningsgraden fra 20 prosent til 83 prosent. Det kan bety besparelser i hundretusenkronersklassen, sier han.

Hvilke anlegg skal energivurderes?

Kjeler: Anlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW.

Varmeanlegg: Anlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år.

Klimaanlegg: Anlegg for kjøling og/eller ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm.

Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW.

Bravida kan hjelpe deg med følgende innen energi:

  • Status- og energidiagnose
  • Energioptimalisering
  • Obligatorisk ventilasjonskontroll
  • Energideklarasjoner
  • Fortløpende energistatistikk og oppfølging
  • Energikartlegging i store selskaper, EKL
  • Driftsavtaler