Skeiv Ungdom Østfold

Om Skeiv Ungdom Østfold

Skeiv Ungdom Østfold holder til på Interstation (Nygaardsgata 30), midt i Fredrikstad sentrum, hvor vi har »Regnbuen» hver mandag fra 16 til 20 (Regnbuen er en møteplass for vår målgruppe). Lokallaget dekker Østfold, og vi jobber for å inkludere hele fylket. Utover Regnbuen har vi andre arrangementer for både medlemmer, og støttepersoner igjennom året. Alle våre arrangementer er rusfrie. Skeiv Ungdom er en ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle under 30, både homofil, bifil, lesbisk, trans- og skeiv ungdom, og de som støtter vårt arbeid. Vi er politisk uavhengige og livssynsnøytrale. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering. Arbeidet til Skeiv Ungdom er todelt. På den ene siden arbeider vi politisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppa vår. På den andre siden er Skeiv Ungdom en organisasjon som jobber for å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Besøksadresse

Nygaardsgata 30
Gateplan
41 14 31 43 / Ostfold@skeivungdom.no
ungdomsorganisasjon, mangfold, kjønnsidentitet, seksualitet ,