Østfold Internasjonale Teater

Om Østfold Internasjonale Teater

Østfold Internasjonale Teater skal initiere, skape og formidle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er et turnerende teater med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Teatret har en særskilt satsning på stedsspesifikk scenekunst og kunst i offentlige rom og er eneste norske medlem i det internasjonale nettverket IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Space. I tillegg produserer og co-produserer vi sceniske produksjoner for turné i teatre og kulturhus. To av teatrets produksjoner, Uten navn og Dritt/La Merda mottok Heddapriser i 2019.

Østfold Internasjonale Teater

Besøksadresse

Dokka 3A
Gateplan
416 69 491 / post@oit.no
teater, kultur ,