Sommer 2014

Sommer 2014

Magasinet er din guide til sommeren i Fredrikstad sentrum. Flest butikker – størst mangfold.

  • Modell Gudmundur Sjurdarson Nordbud (Maritime Center Fredrikstad)
  • Styling Touch
  • Antrekk Volt
  • Foto Kine Jensen