Vår 2013

Vår 2013

Fredrikstad Sentrum gir ut årlig fire kundemagasiner, og dette vårmagasinet er nummer 12 i rekken.

  • Modeller Maria Brevik (Østfold kulturviktig) og Martin Schjøllert Fredheim (Fredrikstad kommune)
  • Styling Touch
  • Rekvisitter Åhlens og Ilebys Blomster
  • Location Fredrikstad Roklubb
  • Antrekk Ferner Jacobsen og Mojord & Thoresen
  • Foto Kine Jensen