Med byrommet som scene

Østfold Internasjonale Teater er noe så paradoksalt som et nystartet teater med lang historie. En av de viktigste teaterscenene for ØIT er midt mellom oss i dagliglivet.

Med byrommet som scene
Teater Utgivelse: Vår 2020 Foto: ØiT
Tekst: Helga Johanne Størdal

Østfold Internasjonale Teater (ØIT) er så nyopprettet at det faktisk ikke er offisielt åpnet enda. Og takket være smitten som har hjemsøkt vårt land, må vi som publikum vente en stund på åpningen. Men når den endelig skjer, skal vi selv få være med og bygge teateret. I papp.

- Den franske kunstneren Olivier Grossetête har spesialisert seg på å bygge monumentale konstruksjoner i papp sammen med publikum. Når teateret åpner, skal folk få være med på å bygge et 10–15 meter høyt teater i papp midt i Fredrikstad sentrum – og rive det ned igjen, forteller teatersjef Thomas Østgaard.

Regionalt og internasjonalt

Når dette skal skje, er for øyeblikket litt i det blå. Men planen er at pappteateret skal stå som en kunstinstallasjon i åpningshelgen, og at ØIT lanseres foran teateret. Nettopp det at folk skal få være med og bygge, og at det skal skje midt i byrommet, sier mye om hva det nye teateret skal være.

- Teaterets grunnlag er å samle mennesker til felles opplevelser, og mye av det ØIT skal drive med, er deltakerbasert. Vi kommer til å spille i hele regionen. I tillegg til scenene vil byrommet være en viktig arena for oss. To av ØITs satsingsområder er kunst i det offentlige rom og stedsspesifikk kunst. Vi kan spille midt i byen, i nedlagte fabrikker eller helt andre steder. Vi skal underholde, forbause og utfordre, sier den nybakte teatersjefen. Østfold Internasjonale Teater ble stiftet i oktober 2019 som Østfoldteateret AS. Men teatervirksomheten har vært i drift med ulike navn og ulike mandat gjennom årene. Det nye teateret, ØIT, er et selvstendig selskap eid av både fylkeskommunen og Fredrikstad kommune, og andre kommuner er invitert inn på eiersiden. For dette skal være et teater for hele regionen, og som det splitter nye navnet sier, skal det også ha en internasjonal dimensjon.

- ØIT har et stort internasjonalt nettverk, og vi skal drive med utstrakt utveksling og samarbeid – til beste for norske kunstnere og publikum. Vi er også det eneste norske teateret som er medlemmer i den internasjonale organisasjonen «IN SITU». Navnet betyr «På stedet», det vil si at vi driver med stedsspesifikk scenekunst, som altså utvikles på stedet der det skal spilles, forklarer Østgaard.

Teater som gjør oss klokere

ØIT har ikke et fast ensemble, men en teatersjef på åremål og en stab som legger til rette for og utvikler samarbeid med ulike grupper. Det kan være alt fra utenlandske grupper som blir invitert til Norge til regionale frigrupper og ungdomssatsinger som blant annet Østfold dansekompani for ungdom. Teateret har egen prøvesal der enkeltkunstnere og grupper kan søke om opphold og midler til idéutvikling, og der søkere fra Østfold prioriteres. De lager også egne produksjoner som spilles på kulturhus og andre scener i og utenfor regionen. Målet er å skape et teater som innbyggerne i regionen er stolte av og har stor glede av.

- Vi skal være til for regionens befolkning, og vi håper og tror vi blir et teater de vil være stolte av. Kunsten er samfunnets ører og øyne, og viktig for utviklingen av både samfunnet og enkeltmenneskene. I en digital tid vil teatret bidra til at mennesker møtes og deler opplevelser som åpner opp for nye måter å se omverdenen på, avrunder Thomas Østgaard.

ØiT

Flere saker