Litteraturhuset

Om Litteraturhuset

Litteraturhuset Fredrikstad er en sentral plass for samfunnsdebatt, idéutveksling, kunnskapsformidling og ikke minst litterære opplevelser i vid forstand.

Besøksadresse

Storgata 11
Gateplan
69 34 33 75
litteratur, kultur, event, konsert, foredrag, samfunnsdebatt, kunnskapsformidling ,