Viktig informasjon til deg som boligselger

Viktig informasjon til deg som boligselger
Etter nyttår vil det komme en stor endring i avhendingsloven. Eiendomsmegler Vidar Aakre deler hvilke konsekvenser dette vil ha for deg som skal selge bolig.

Boligen kan ikke lenger selges som den er. Fra 1. januar 2022 kommer det nye forskrifter i avhendingsloven, som er loven som regulerer forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom. Alle kjente forhold ved boligen skal dokumenteres, og tilstandsrapporten for boligen må være mye mer detaljerte enn tidligere for å bli godkjent. Eiendomsmegler Vidar Aakre Johannessen sier at dette vil føre til at det vil stilles mye strengere krav til deg som boligselger. – Takstmannen kommer til å bruke mye lenger tid på å gå igjennom boligen din, og undersøkelsene vil bli mer omfattende. Blant annet kommer takstmannen nå til å borre hull i veggene dine for å se etter fuktighet, så takseringen blir også mer inngripende på boligen enn tidligere. Aakre Johannessen legger til at på grunn av dette vil også kostnadene ved boligsalg øke. – Både tilstandsrapporten og boligselgerforsikringen kommer til å bli dyrere. Det bør du som selger være oppmerksom på.

Minsker sjansen for reklamasjon
Selv om lovendringen gir selger mer ansvar, kommer den også til å gi selgeren mer trygghet i etterkant av salget. Hensikten med lovendringen er å minske sjansen for konflikter mellom kjøper og selger etter at boligen er overdratt. Når kjøperen underskriver kontrakten, bekrefter hen at hen har lest igjennom og godtatt tilstandsrapperen. Det betyr at sjansen for at boligkjøperen reklamerer på boligen i etterkant av kjøpet minsker. – Boligselger står ikke ansvarlig for endringer som har blitt gjort på boligen før de tok over, og disse kan kjøperen heller ikke reklamere på. Dette sparer selgeren for potensielle utgifter.

Mer individuell oppfølging
Vidar Aakre Johannessen stiftet Aakre Eiendoms– og Landbruksmegling med kona Nina i 2019, og det lille meglerfirmaet, som ligger sentralt plassert på Kråkerøysiden av gangbrua i Fredrikstad sentrum, drives av ekteparet selv. – Fordelen ved å velge et lite firma er at du som boligselger får en mer individuell oppfølging. Aakre Johannessen har det for eksempel som praksis at han ønsker at boligselgeren selv er til stede på visning. Dette skiller det eiendomsfirmaet fra de større meglerhusene i Fredrikstad. – Når selgeren er der til stede, kan folk spørre dem om tekniske ting ved boligen som jeg ikke kan svare på. Dette sparer tid for både selger og kjøper. I tillegg gjør det salget mer personlig.

Vidar Aakre

991 15 513
vidar@aakremegling.no