Polar Bear

Polar Bear

Krigshverdag og et demokrati i fare — høres det fjernt og uvirkelig ut? I den kommende utstillingen «Polar Bear» får publikum innblikk i hverdagsliv og dramatikk i et okkupert samfunn — Østfold 1940—1945.

I Tøihuset i Gamlebyen er det hektisk aktivitet om dagen. I februar åpner utstillingen «Polar Bear», nesten 500 m2 spekket med krigshistorie fra Østfold-samfunnet 1940—1945. I sentrum for det hele står slepebåtaksjonen «Polar Bear» 8. februar 1945.

– Den høydramatiske «Polar Bear 6 East»-

aksjonen er utgangspunktet for utstillingen. Men vi ønsket å sette slepebåtaksjonen inn i en sammenheng, og resultatet blir en storstilt presentasjon av livet i Østfold under 2. verdenskrig, forteller Tor Ulsnæs, seniorrådgiver ved Østfoldmuseene.

Utstillingen vil gi et levende tidsbilde av krigsårene i Østfold. En spennende kombinasjon av digital formidling gjennom film og bilder og historiske dokumenter og gjenstander vil gi publikum et unikt innblikk i hverdagsliv og dramatikk i et samfunn under okkupasjon. Og i sentrum for det hele står operasjon «Polar Bear 6 East», der elleve slepebåter og en bergingsbåt ble kapret og sielt til Sverige for å hindre tyskerne i å bruke disse skipene i sitt invasjonsforsvar.

– Ingen av slepebåtskipperne visste noe om dette på forhånd. Det må ha vært en skremmende opplevelse å bokstavelig talt få kniven på strupen, mens tyskerne sto på vakt langs ruta.

Aksjonen var planlagt fra London, og det var løytnant Inge Steensland som lærte opp lokale Milorg-folk til å utføre aksjonen, sier Ulsnæs.

Viktig folkeopplysning

En av slepebåtene i aksjonen var slepebåten Fix, som i dag ligger som et flytende krigsminne på Isegran. Museet ønsker å skape mer oppmerksomhet rundt viktige krigsminnesmerker rundt omkring i Østfold i forbindelse med storsatsningen, for å minne folk på hvor allestedsnærværende og dramatisk krigen var for lokalbefolkningen. I selve utstillingen vil publikum få et innblikk i alt fra angrepet på Østfold i 1940 til oppbyggingen av Festung Østfold og den omfattende flyktningetrafikken i krigsdagene. Og ikke minst – det sivile livet for folk flest i et okkupert land. Ulsnæs håper utstillingen skal gi folk en aha-opplevelse.

– Krig, okkupasjon og flyktningetrafikk er jo høyaktuell tematikk i verden i dag. Det folk opplevde her minner veldig mye om situasjoner andre steder i verden. Utstillingen vil også vise hvordan demokratiet plutselig kan oppheves og bli erstattet med et terrorvelde, stikk i strid med lokale demokratiske tradisjoner. Det er dessverre svært aktuelt i dag, framhever Tor Ulsnæs.