Nye studietilbud hos Fagskolen

Nye studietilbud hos Fagskolen

Er du frisør, eller jobber du i bygg- og anleggsbransjen eller med barn? I skoleåret 22/23 åpner Fagskolen i Viken 6 nye, spennende studietilbud for disse yrkesgruppene.

Fagskolen i Viken er Norges største offentlige fagskole med over 50 forskjellige tilbud på ulike studiesteder. Her kan folk med yrkesfaglig bakgrunn skaffe seg nyttig videreutdanning og heve kompetansen sin på bakgrunn av praktisk kunnskap. At det kommer nye studietilbud ved Fagskolen, er en årlig foreteelse, men i skoleåret 22/23 slår skolen på stortromma og lanserer hele 6 nye studietilbud innenfor 3 ulike fagområder.

– Vi ønsker å styrke bredden ved Fagskolen og være relevante for arbeidslivet. Derfor utvikler vi stadig nye, arbeidslivsrelevante studietilbud i direkte dialog med de ulike bransjene, forteller Gry Ulvedalen, som er utviklingsleder ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad.

Dersom du har erfaring fra bygg- eller anleggsbransjen og ønsker deg en lederrolle, har Fagskolen to spennende nye studietilbud du bør merke deg. Midlene kommer fra regjeringen gjennom bransjeprogrammene.

– Det er et stort behov for prosjektledere i byggebransjen. Derfor tilbyr vi to nye studier fra høsten 2022: «Prosjektledelse bygg og anlegg» og «Grunnleggende praktisk lederutdanning bygg og anlegg», sier Ulvedalen.

Studiene passer for folk med relevant fag- eller svennebrev, eller med lang yrkespraksis innenfor bygg- og anleggsbransjen. Begge studiene er nettbasert med 4 samlinger i løpet av et år, i tillegg til ukentlig nettundervisning og veiledning


individuelt og i grupper. Studiene er utviklet i samarbeid med EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg), Park og Anlegg og Viken Fylkeskommune.

Ledelse bygg og anlegg bilde 2

For frisører som ønsker seg ny kunnskap, har Fagskolen i Viken svært gode nyheter. I løpet av skoleåret 22/23 opprettes hele 3 nye studietilbud for frisører, og dette er faktisk de første tilbudene om høyere utdanning for frisører i Norge. Marita Stene Pettersen er prosjektleder for frisørfagene.

– Vi ønsker å legge til rette for livslang læring og kompetanseheving for frisørene. Nå jobber vi med å utarbeide 3 ulike emner — barber, kjemi og kommunikasjon — med 10 studiepoeng for hvert studium. Tidligere har vi lansert et tilbud om ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, forteller Stene Pettersen.

De frisørfaglige tilbudene er utviklet i samarbeid med Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB), Modern Design Frisør og Adam og Eva-akademiet, altså er de godt forankret i praksisfeltet. Marita Stene Pettersen er strålende fornøyd med tilskuddet.

– Vi skriver rett og slett historie for frisørene i Norge! Nå gir vi et tilbud om en vei videre og en ny giv for faget, det er vi veldig stolte av

Lykke og assistent 1

Helse- og oppvekstfagene ved Fagskolen får også ny tilvekst i året som kommer, når studiet «Arbeid med sårbare barn og unge» åpnes for nye studenter. Dette blir et modulbasert studium med 6 emner på 10 studiepoeng hver, slik at man enten kan ta enkeltemner eller hele løpet med 60 studiepoeng.

– Dette studiet passer både for folk som jobber i helsetjenestene og i skole og SFO. Det er utviklet av en tverrfaglig sammensatt gruppe og er et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner, Fagforbundet, Delta, USHT Viken og to Fagskolene i Viken og Nordland, forteller Geir Lucasen-Poppe, som er prosjektleder for dette studiet.

Sårbare barn favner et stort mangfold, fra psykiske lidelser til fysiske funksjonsnedsettelser og psykisk utviklingshemming. De forskjellige modulene tar for seg ulike typer sårbarhet og ulike typer tjenestetilbud.

– Fagskolen har et bredt tilbud innenfor helse fra før, men dette tilbudet var det et stort behov for ute i kommunene, sier Lucasen-Poppe.

Alle disse nye tilbudene er bransjeprogrammer for kompetanseutvikling, en satsning som er blitt til etter initiativ fra regjeringen. En annen fellesnevner er at man selv kan velge hvor mange emner man vil ta. Emnene kjøres ett og ett, slik at man kan søke enkeltemner eller ta hele studieløp. Slik er de ideelle for folk som ikke har gått på skole på lenge, og som kanskje vil ta det litt porsjonsvis. Det er også lagt opp til at man skal kunne være i jobb og studere samtidig.

– Det er en trend i samfunnet vårt at vi må fornye oss faglig jevnlig. Det er også viktig innenfor yrkesfagene, og de tilbudene vi kommer med nå, er virkelig etterspurt ute i arbeidslivet. Og vi får stadig tilbakemeldinger om at studiene våre holder høy kvalitet, for eksempel fikk vi utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i november 2021, forteller utviklingsleder Gry Ulvedalen.

Lurer du på noe om studiene, eller om opptak? Sjekk nettsidene fagskolen-viken.no, eller ta kontakt på vikenfs@viken.no!