Nye Gressvik Torg — et vitalt  og modernisert bydelssentrum

Nye Gressvik Torg — et vitalt og modernisert bydelssentrum

I løpet av de nærmeste par årene skal Gressvik Torg videreforedles og styrkes. Fredriksborg Eiendom har spennende planer for et fornyet bydelssentrum.

Fredriksborg Eiendom har vært en sterk og viktig aktør i utviklingen av Fredrikstad som bysentrum i senere år. Som et ledd i dette vil utbyggeren nå være med på å videreutvikle de gamle bydelssentrene rundt sentrum, som er viktige møteplasser i folks hverdag.

– Gressvik sentrum er på mange måter det mest velfungerende bydelssentrumet vi har i Fredrikstad i dag. Det er et flott lokalt møtested med viktige funksjoner, og det er en veldig takknemlig oppgave å bygge videre og styrke det, sier Morten Fredriksen, daglig leder i Fredriksborg eiendom.

Fredriksen presiserer at bydelssentrene ikke konkurrerer med sentrum, men tvert imot styrker sentrum og i sum gjør Fredrikstad til en mer attraktiv by å bo i. Visjonen er et sterkt sentrum i midten med vitale lokale handelssentre rundt, med et daglig handelstilbud, særlig innenfor dagligvarer.

– Det vil aldri bli HM på Gressvik Torg. I bydelssentrene er dagligvarene viktigst, i tillegg til små lokalbutikker og servicetilbud, presiserer Fredriksen.

Fornyelse og videreutvikling

Fredriksen har stor sans for Gressvik Torg slik det framstår i dag, men presiserer at ethvert sted må utvikles kontinuerlig for å tilfredsstille innbyggernes og byens behov. Målet er å modernisere og tilføre litt nytt for å styrke både Gressvik og byen. For det er Gressvik sentrums unike beliggenhet som gjør det ekstra spennende, mener Morten Fredriksen.

– Tilgangen til sentrum er jo ekstremt god fra Gressvik sentrum, takket være det gode kollektivtilbudet med både ferge og buss. Det gjør det til et svært attraktivt sted å bygge nye boliger.

Det eksisterende Coop-bygget og noen omkringliggende hus skal rives, mens alle de gule bygningene rundt eksisterende torg vil bestå. Dagens torg vil kobles til det nye med en åpen handlegate. Parkering for boliger og ansatte legges i p-kjeller under bebyggelsen, og kundene vil få overflateparkering med beliggenhet mot nord, omtrent som i dag. I tillegg til styrket lokalhandel har Fredriksborg planer om utbygging av servicetilbudet, blant annet håper de å få bydelsbiblioteket flyttet til de nye bygningene. Det vil også komme helsetilbud og treningssenter i et næringsbygg ut mot Storveien. Toppen av kransekaken blir et flott, nytt boligområde med stor takhage.

– Nye Gressvik Torg vil bestå av handel i første etasje med en takhage over, og boliger oppover i etasjene. Planen er at man skal kunne gå direkte fra Løkkeveien og opp til boligene, samtidig som man har umiddelbar tilgang til handelsområdet. I all beskjedenhet – dette blir veldig fint, smiler Fredriksen.


Gressvik Torg Eksterior 2

Attraktivt boligområde

Planene for nye Gressvik Torg behandles i bystyret 15. september. Morten Fredriksen krysser fingre for umiddelbar godkjenning der, med påfølgende godt leilighetssalg. Så langt har interessen fra boligkjøperne vært voldsom, godt over 500 interessenter står på liste til de 56 leilighetene som skal bygges her. Dersom alt går som planlagt, er det klart for riving etter jul.

– Går salget godt, håper vi Gressvik Torg skal stå ferdig i ny drakt ved årsskiftet 2024/2025. Dette blir rett og slett ordentlig kule leiligheter i et attraktivt og levende nærmiljø, sier Morten Fredriksen.

Gressvik Torg Eksterior 3