Man kan forandre verden så lenge man har håp

Man kan forandre verden så lenge man har håp
Klimapartnere Viken har tatt på seg rollen som ambassadør for prosjektet Håpets Katedral. Stine T. Nygaard, representant for Klimapartnere Viken, ønsker å inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme.

Klimapartnere Viken, representert ved Stine Torjusen Nygaard, har nylig valgt å bli ambassadør for Håpets Katedral. Her står de i godt selskap, med miljøagenter på den ene siden og kronprinsesser på den andre. – Klimapartnere bistår daglig både næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner i sitt arbeid med å bli mer klimabevisste. Sammen viser vi at klima og bærekraft lønner seg. Håpets Katedral er et prosjekt, som jobber mot ødeleggelsen av havet ved å skape fantastiske bygninger av plast og annet søppel, som har skyldt opp på strendene. En del av dette prosjektet består i at frivillige arbeider sammen for å lage vakre konstruksjoner av materialer, som i utgangspunktet er «stygge» og «fremmede». Håpets Katedral er nettopp et slikt reisverk, – for tiden under konstruksjon på Isegran i Fredrikstad, og åpent for besøkende.

Men størst av alt er håpet
Klimapartnere Viken (tidligere Østfold) er et partnerskap, som jobber tett med regionens næringsliv. Målet er å hjelpe lokale bedrifter med å redusere egne utslipp og samtidig styrke virksomhetens konkurransekraft. Klimapartnere Viken bidrar i arbeidet med å sikre en lønnsom overgang til grønne og mer bærekraftige businessmodeller i partnerbedriftene. Nygaard sier at når Klimapartnere Viken nå tar på seg rollen som ambassadører for Håpets Katedral, er det fordi de ønsker å gjøre en forskjell, og håper at de kan inspirere andre til å gjøre det samme. Hun er imponert over alle de frivillige som har vært med på å bidra på prosjektet. – Dersom man kun prater om klima, men ikke handler, er det lett å føle på desperasjon. Men gjennom å selv gjør en innsats, blir det lettere å håpe. – Om vi mister dette håpet mister mye annet også mening. Det er derfor jeg liker navnet «Håpets Katedral» så godt – det er kraftfullt. Stine påpeker at Norge står i en særstilling når det gjelder klimakampen. – Når vi er så ressurssterke som vi er her landet, da har vi et ansvar for å bidra! … Norge er tross alt landet der vi klarte å innføre 100% nasjonal røykestopp. Da skal vi klare å sette et foregangseksempel på klimaet også, tror du ikke?

Klimapartnere Viken
Et partnerskap som jobber for å redusere egne klimagassutslipp og samtidig fremmer grønn samfunns– og næringsutvikling Samhandling og dialog står helt sentralt, og partnerne samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger Per 1. juni har Klimapartnere Viken 28 dedikerte partnere Daglig leder er Stine Torjusen Nygaard