Kontoret – den beste arenaen for ideutveksling, samspill, bedriftskultur og vekst

Kontoret  – den beste arenaen for ideutveksling, samspill, bedriftskultur og vekst
Under koronakrisen er det mange av oss som har blitt beordret til hjemmekontor. Det har gitt nye erfaringer og ikke minst større bevissthet om kontorets ulike funksjoner.

Sørlie Næringseiendom er ikke en førstereisgutt i bransjen, med 25 års erfaring som utvikler av næringseiendom har selskapet opplevd trendskifter og diskusjoner om utforming av kontorer. Likevel har også vi fått nye tanker om kontoret de siste månedene, innleder Bernt Sørlie – En av effektene av pandemien er at flere og flere innser hvor viktig kontoret er som arena for kreativiteten, samspillet og ikke minst for utviklingen av bedriftskulturen, fortsetter han. For selv om hjemmekontor, Teams- og nettmøter har sin naturlige plass i denne spesielle tiden, er det mange oppgaver som krever menneskelig samvær. Det å kaste ideer over bordet og få medarbeidernes umiddelbare respons, og ikke minst jobbe sammen om krevende oppgaver, er helt sentralt for at moderne bedrifter skal oppnå konkurransekraft, mener Bernt. – Det er når selvfølgelighetene blir tatt fra oss, verdiene kommer tydelig frem, tilføyer Hilde Sørlie og sikter til det kollegiale og sosiale felleskapet arbeidsplasser er. Det å oppleve en fysisk forandring er også blitt påpekt som et viktig moment for å yte bra av forskere. Det er mange som sier de opplever å bli sløve og mer glemske av å jobbe hjemme. Dette er med å bygge oppunder vår påstand om kontoret som den beste arenaen for å gjøre kontorrelaterte arbeidsoppgaver. – Vi mener de fysiske lokalene er en investering som skal gi avkastning, både i form av å beholde dyktige medarbeidere, rekruttere nye og ha lavt sykefravær. Det er ikke lenger arealeffektivitet og kvadratmeterpris som er hovedfokus for framoverlente bedriftsledere på jakt etter nye lokaler. De har ideer og krav, og er svært bevisste på at lokalene er et viktig signal, både utad og internt om hvem de er og hva slags visjoner de har, forteller Hilde Sørlie. Bernt understreker at kostnadene til lokaler er lave i det totale kostnadsbildet, og at det lønner seg å tilpasse arbeidsplassen til medarbeiderne – selv om det koster litt ekstra. – Ta for eksempel åpent landskap. Det er en arbeidssituasjon som passer noen mennesketyper, samtidig som andre opplever det som en nærmest umulig arbeidssituasjon. Merkostnaden til areal til cellekontor er mye mindre enn kostnaden ved vesentlig lavere produktivitet hos denne gruppen ansatte, sier han. Kontoret og arbeidsplassen skal være et godt sted å være, er utgangspunktet for alt Sørlie Næringseiendom gjør, og derfor kaller de sine leietakere for «våre gjester» internt. Vi er heldige som for ta del i mange ulike bedrifters hverdager. Det har lært oss hvordan godt planlagte kontorer er avgjørende for samspillet mellom mennesker. Også i koronakrisen har impulser til en spennende nyskapning dukket opp. Nylig flyttet entreprenørbedriften Straye Gruppen inn i nye lokaler på Glommen Brygge – i det Sørlie kaller et «omvendt hjemmekontor». Her er arealene dimensjonert slik at tre ulike team har plass til å sitte sammen i god avstand til hverandre, for å unngå smitte. Det som er nytt, er at det også er lagt til rette for at de ansatte kan ha med seg barn på jobben. – Vi har innredet en stor hems over deler av arbeidsarealene, og her blir det installert TV og spillkonsoller i tillegg til et utvalg tradisjonelle leker som Lego, som er min favoritt, smiler Bernt lurt. – På den måten legger vi til rette for at foreldre får fleksibilitet og kan ha med barna når det ikke passer med hjemmekontor, sier han. Det er særlig viktig for en bedrift med mange unge medarbeidere som har små barn. Vi ser på alle bedrifter som individuelle individer med sine ønsker og behov. Når dette skal inn i lokaler som også skal harmonere med omgivelsene, blir det interessante hverdager, sier Hilde. Heldigvis har vi mange dyktige lokale håndverkere som vi samarbeider med. For Sørlie Næringseiendom er strategien klar. Forstå kundens drift, tett dialog og oppfølging, høy servicegrad og fleksibel innstilling overfor gjestene og deres behov står i høysetet. – Vår oppgave er å legge til rette for samspill og verdiskaping hos de som leier hos oss, og det er en oppgave vi tar på største alvor, avslutter Hilde og Bernt.

Vår oppgave er å legge til rette for samspill og verdiskapning for de som leier hos oss