Klimakjempen i Fredrikstad

Klimakjempen i Fredrikstad

I 30 år har NORSUS (tidligere Østfoldforskning) forsket på bærekraft. – Vår visjon er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier administrerende direktør Ellen-Marie Forsberg, som også er nyvalgt styremedlem i Klimapartnere Viken.

Siden starten i 1988 har NORSUS forsket på hvordan jordens ressurser kan forvaltes effektivt og sirkulært, og instituttet har Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger for vurdering og forbedring av miljøprestasjonen til varer og tjenester. Temaer det forskes på, spenner fra matsvinn til miljøvennlige bygg, fra plastforurensing til prosessindustri.

– Vi har jobbet mye med matsvinn, det vil si når mat produsert for mennesker kastes eller tas ut av matkjeden, sier Forsberg. – Det er enorme mengder mat som kastes, og det utgjør et stort miljøproblem vi bidrar til å redusere gjennom en rekke prosjekter, understreker hun. I samarbeid med Viken fylkeskommune gjennomfører NORSUS nå et prosjekt for å redusere matsvinnet på Ringerike Folkehøyskole.

– Vi jobber for å bevisstgjøre både elever og lærere om hva de kan gjøre for å kaste mindre mat. Vi startet prosjektet med å vise elevene hva som måtte kastes etter lunsj en dag. Fem kg høres kanskje ikke så mye ut, men det er til hvert måltid, hver eneste dag, og årlig kastes det bare i Norge 380 000 tonn spiselig mat til en verdi av ca. 22 milliarder kroner. – Det tilsvarer et klimagassutslipp på 1,35 millioner tonn CO2, så det er mye å hente ved å redusere matsvinnet både her hjemme og i verden for øvrig, sier hun.

Plast er et annet område NORSUS har forsket mye på. Det er jo en kjent ting at altfor mye av plasten vi benytter, havner i naturen. I forbindelse med innføringen av engangsplastforbudet har det vært behov for å vurdere alternativer, for eksempel til bruk av engangsbestikk av plast.

– I 2019 vedtok Oslo kommune å fase ut all bruk av unødvendige engangsprodukter i kommunens virksomhet. – Vi var med på å gjennomføre en grundig analyse av alternativer til plast, tilpasset de forskjellige virksomhetene og deres muligheter for å vaske opp, kildesortere og lignende. På den måte etablerte vi et kunnskapsbasert alternativ, som gjorde Oslo kommune i stand til å ta i bruk de beste alternativene, som stål, tre og porselen, sier Forsberg, som forteller at NORSUS også jobber mye med industri og industrielle prosesser.

– Vi bidrar blant annet til et viktig prosjekt på Øra innenfor det vi kaller industriell symbiose – der de forskjellige virksomhetene samarbeider på en måte som utnytter material- og energiressurser på en mest mulig effektiv måte. Målet er å gjøre industriparken som helhet mer miljø- og ressurseffektiv gjennom økt samhandling, ved for eksempel å benytte det som er avfall i én virksomhet som innsatsfaktor i en annen, sier Forsberg.

Tidligere i år ble hun valgt inn i Klimapartnere Vikens styre, et nasjonalt partnerskap som samler aktører fra næringslivet, offentlig sektor, interesseorganisasjoner og akademia. Regionleder Viken i Klimapartnere, Stine Torjusen Nygaard, er glad for å ha NORSUS og Ellen-Marie Forsberg med på laget.

– Med Ellen-Marie har vi fått nok en kapasitet inn i styret som vil ha mye å bidra med, sier hun. – Klimapartnere Viken ble startet for tre og et halvt år siden, da som Klimapartnere Østfold. I dag er vi den tredje største regionen i Norge, og jobber kontinuerlig med å bistå regionens næringsliv så de kan være bedre rustet til å møte klimautfordringene og forberede lavutslippssamfunnet. Det er et spennende og ikke minst viktig arbeid, sier Stine.

Klimapartner Viken 03

NORSUS

 • Etablert i 1988 som Stiftelsen Østfoldforskning.
 • I 2006 skiftet navn til Østfoldforskning AS
 • Skiftet navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning i juni 2020
 • NORSUS er et ideelt, privat forskningsinstitutt der overskudd føres tilbake til virksomheten.
 • Eies av Viken Fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI, Høgskolen i Østfold og et utvalg av de ansatte.
 • Et av Europas ledende fagmiljøer for forskning på sirkulærøkonomi og livsløpsanalyser
 • www.norsus.no

Klimapartnere Viken

 • Klimapartnere er et nasjonalt partnerskap som jobber mot det private næringsliv, offentlig sektor, interesseorganisasjoner og akademia.
 • Nasjonalt har Klimapartnere over 330 partnere.
 • Partnerskapet har fokus på kunnskaps- og kompetansedeling og praktiske verktøy for å ruste næringslivet til lavutslippssamfunnet.
 • Klimapartnere Viken ble etablert juni 2019 i Østfold – utvidet til Viken fra 2021.
 • I dag er det over 40 Klimapartnere i regionen, fra både fra Østfold, Akershus og Buskerud.
 • www.klimapartnereviken.no